Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Çocuk İstismarının Önlenmesi için Dünyadan Bir İyi Örnek: Küçük Evim

Çocuk İstismarının Önlenmesi için Dünyadan Bir İyi Örnek: Küçük Evim

Çocuk İstismarının Önlenmesi için Dünyadan Bir İyi Örnek: Küçük Evim

Hayat Sende Derneği olarak her fırsatta dünyada uygulanan iyi örneklerin ülkemiz çocuk koruma sistemine kazandırılması için yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmekte, uluslararası ve bölgesel konferanslara katılım sağlamaktayız. Derneğin üyesi olduğu uluslararası ağ ve platformlar yoluyla oluşturduğu STK partner havuzu ise günden güne büyümekte. Family for Every Child-Her Çocuğa Bir Aile Ağı bu uluslararası ağların başında gelmekte. Ağı diğerlerinden ayıran özelliklerden en önemlileri, üyeleri tarafından yönetilen bir ağ olması ve üyeler arasında bilgi aktarımına oldukça değer verilmesidir.

Hayat Sende Derneği, çocukların aile yanında sevgiyle ve güvenle büyümesi için çalışmalar gerçekleştiren Family Ağı üyesi STK’lardan temsilcileri bir çok kez Ankara’da ağırlamıştır. Ziyarette bulunarak Hayat Sende’nin yenilikçi proje ve savunu faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’de çocuk alanında çalışan kurumlara ziyarette bulunanlar arasında Brezilya’dan Projeto Legal, Ürdün’den Ürdün Nehri Vakfı, Kırgızistan’dan Semya gibi STK’lar bulunmakta. Dahası, Hayat Sende 24-28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da Family for Every Child Ağı’nın 30 ülkeden 33 farklı STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleştireceği 2018 Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacaktır.

Daha yakın bir zamanda, 22-23 Nisan 2018 tarihinde ise bizler yukarıda bahsi geçen STK’lardan Ürdün Nehri Vakfı’nın yenilikçi önleyici hizmetlerinden bir tanesi olan “Bayt Sagheer” “Küçük Evim”e Sivil Düşün’ün uluslararası hareketlilik ve ağ oluşturma desteğiyle çalışma ziyaretinde bulunduk. Hayat Sende, çalışmanın çok yönlü ve çok paydaşlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla dernek bünyesinden iki çalışanı ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışmakta olan deneyimli bir sosyal hizmet uzmanı ve Suriyeli göçmenlerle çalışmalar gerçekleştiren Bir Dünya Çocuk Derneği’nden bir çalışanı ziyaret ekibine dahil etmiştir.

Yapılan ziyaretin, Türkiye’de son dönemde basına sıkça yansıyan çocukların cinsel istismarının önlenmesi tartışmalarında ön plana çıkan önleyici hizmetler konusunda yaşanan eksikler açısından da önemi büyüktür. Önleyici ve belirleyici hizmet bağlamında etkisi ispatlanmış “Bayt Sagheer” “Küçük Evim”in Türkiye’de hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Küçük Evim kapsamında kolaylaştırıcılar yoluyla uygulanan modüllerle okul çağındaki 7-10 yaş arasındaki çocukların evde ve ev etrafında istismar ve diğer tehlikeler konusunda bilinçlendirilmeleri ve bir istismar vakasından şüphelenilmesi halinde yönlendirme yapılması öngörülmektedir. Küçük Evim ile amaçlanan

 • çocuğun bir istismar vakası gerçekleştiğinde bunu ifade edebilmesi,

 • tehlikenin kaynağını açık bir şekilde ailede güvendiği ve onu koruyabilecek bir bireye bildirebiliyor olması ve

 • tehlike ve istismardan kendisini başarıyla koruyabiliyor olmasıdır.

Bir seferde simülasyon ev, 25 çocuğa, 5 kolaylaştırıcı ve en az bir supervizor yardımıyla hizmet vermektedir. Modüllerin tamamlanması 1 buçuk saat sürmektedir. JRF, projede görev alan kolaylaştırıcıları gönüllüleri arasından seçmektedir. Kolaylaştırıcılar genellikle çevre okullarda görev yapan öğretmenler ve JRF’in sosyal bilimler alanlarında eğitim gören ve stajını vakıfta yapmış olan üniversite öğrencileridir. Eğlenceli bir şekilde uygulanan modüllerle çocuğun karakterinin gelişmesine destek olmaya çalışılmaktadır. Kolaylaştırıcı çocuğa sürekli olarak peki “.. olursa ne olur?” “farzedelim ki..” diye sorular sorarak mental gelişimine katkı sunmaya çalışır. Bir diğer katkı alanı ise farkındalık oluşturmaktır. Çocuk, ev ortamında ve etrafında dikkat etmesi gereken tehlikeler ve istismarcıdan koruma yolları konusunda bilgilenir.

Küçük Evim Programı, 6 köşeden oluşmaktadır. Her bir köşede uygulanan modüller 15’er dakika sürmektedir. Zaman yönetiminden kısmen kolaylaştırıcı (modülün zamanında tamamlanması) ve supervizor sorumludur.

Bunlar;

 • mahalle,

 • mutfak,

 • yatak odası,

 • oturma odası,

 • banyo,

 • duygular odası

Simülasyon evde bulunan bu köşelerde çocuklar kolaylaştırıcı eşliğinde mutfakta “nasıl sağlıklı beslenilir?” “mutfaktaki tehlikeler” oturma odasında “güven çemberi” yatak odasında “değerlilik hissi”, banyoda “güvenli ve güvenli olmayan dokunuş” duygular odasında da“4 temel duygunun ifadesi” ve “kötü duygular ile baş etme” gibi konular üzerine çocuk dostu modüller yardımıyla konuşma imkanı yakalarlar.

Aynı gezi kapsamında Ürdün Nehri Vakfı’ndan teknik destek alınarak UNICEF’in Makani Projesi kapsamında maliyet-etkin bir şekilde Amman’da uyarlanan bir diğer “Bayt Sagheer”, “Küçük Evim”e ziyarette bulunup, çalışan ve kolaylaştırıcılarla görüşmeler gerçekleştirdik. İkinci bir uygulamanın izlenmesi, Küçük Evim’in Türkiye’ye kazandırılması açısından da önemli bulunmuştur. Makani Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara da erişim sağlandığı gözlemlenmiştir.

Henüz Küçük Evim’in özel ihtiyacı olan çocuklara göre bir uygulaması hayata geçirilememişti fakat yine Ürdün Nehri Vakfı’nın uygulamakta olduğu ebeveynlik eğitiminin devamı olarak ebeveynlere ev ortamında çocuklarıyla nasıl ilgilenebileceklerine dair bir uygulama test edilmek üzereydi.

“Küçük Evim” ve benzeri önleyici çalışmalar, bizler için ihmal ve istismar vakalarının önlenmesi noktasında kilit bir öneme sahip. Avrupa Birliğine göre, önleyici hizmetlere yapılan her 1 Euro’luk yatırım, 87 Euro’luk sosyal getiri sağlıyor (Marta Santos Pals, Special Representative of the Secretary General on Violence against Children, 2013). Dönüşüm için önleyici ve belirleyici hizmetlere yapılan yatırımların ve bu alandaki çalışmaların genişletilmesi gerekmektedir. Hayat Sende olarak inanıyoruz ki, önlemek iyileştirmekten daha iyi.

Unutmadan: Başkalarının çocuklarını sevmeden kalkınamayacağız.

 

Sultan ERBAŞ

Sultan Erbaş, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatına yenilikçi çözümler getirmek ve her çocuğun sevgi dolu ailelerde hayata güçlü ve eşit bir şekilde atılması için çalışmalar gerçekleştiren, Hayat Sende Derneği’nde Ağlar ve Platformlar Koordinatörü olarak çalışmaktadır. ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sultan Erbaş, aynı üniversitede halen yüksek lisans yapmaktadır. ERBAŞ’ın ana ilgili alanı farklı ülke ve kültürlerdeki çocuk koruma sistemlerinin araştırılması olup, sık sık bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmaktadır.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, devlet korumasında yetişmiş bir grup idealist genç tarafından 2007 yılında Ankara’da kuruldu. Hedef kitlesi, devlet koruması altındaki çocuk ve gençler ile kurum bakımından çıkanlar olan derneğin temel stratejileri; koruma altındaki çocuk ve gençlerin, hayata eşit ve güçlü adımlarla atılmaları için insan kaynakları değerlerini yükseltmek, bu çocuk ve gençlere ilişkin medya ve toplumdaki olumsuz ayrımcı söylemle mücadele etmek, lobicilik ve savunu faaliyetleriyle bu çocuk ve gençlerin haklarını savunmak. Türkiye’de 19.831 çocuk ve genç, devlet koruması altında yaşıyor. Bunların 14.189’u kurum bakımındayken, 5.642’si koruyucu aile hizmet modelinden yararlanıyor.

Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağışlarınız için tıklayın.

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: