Egondan Kurtul: Çocuk Yetiştirme Çalışanları İçin Bariyer

blog yazisi

Dr. Karen Alyasiry, Aile Gelişim Uzmanı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Koalisyonu

Çocuk Koruma, alternatif bakıma girmiş çocuklar için istikrarlı bir verimlilik sağlamaya çalışan çok yönlü bir sistem. Missouri Eyaleti Sosyal Hizmetler Dairesi, Kasım 2021 itibarıyla 14.221 çocuğun koruyucu aile sisteminde olduğunu belirtti. Bu çok yönlü sistem, koruyucu ailelerdeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için beraber çalışan sistem partnerlerinin çeşitli bileşenlerinden oluşur. Bu sayede, ortak amaçlar için iş birliği yaratma, çocukları ve biyolojik ailelerini onarma, iyileştirme ve yeniden birleştirme hususunda daha yeterli ve etkili bir yaklaşım ile buluşturulur. Ev dışında bakıma giren her çocuk için kalıcı bakım hedef olsa da, gerçek şu ki birçok çocuk kalıcı bir sonuca zamanında ulaşamıyor. 

Bir çocuğu ebeveynlerinden ayırma kararı karışıktır. Bu durumda, çocuk öncelikle önlem için geçici korumaya alınacak ve eğer, soruşturmada çocuğa zarar ihtimalini azaltmak için güvenli bir çözüm bulanmazsa, o zaman çocuk alternatif bakıma girme hakkına sahip olabilecektir. Koruyucu aileye yerleştirilme, yaşı ne olursa olsun her çocuk için travma sebebidir, asıl amaç; ebeveyn bağlarını ve aile ilişkilerini sürdürmek ve ömür boyu sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi. Geçmiş araştırmalar aile bağları, koruyucu aile bakımındaki çocuklar için olan hizmetleri geliştirme, koruyucu aile destekleri ve eğitimi gibi kalıcı sonuçlara ulaşmanın önündeki engelleri tespit etmiştir (Casey Family Programs, 2018). 

Koruyucu aile bakımındaki çocuklar toplumun en savunmasız grubudur. Koruyucu ailelerdeki çocuklar arasındaki savunmasızlık, duygusal ve davranışsal eksiklikler, zarar görmüş nörobiyolojik gelişim ve sosyal ilişki eksiklikleri olarak tanımlanır. Koruyucu bakımdaki çocuklar, geleceklerini etkileyen yaşam boyu sürecek kararlar almak gibi etkenler karşısında da savunmasızdır. Devlet bakımındaki çocukların  kararlarından sorumlu grup üyeleri arasında vaka yöneticileri, vâsi reklam öğeleri ve çocuklarla sorumlu memur yardımcıları gibi alanlar bulunur. Kararları etkileyen üyeler; koruyucu aileler, terapistler ve mahkeme tarafından atanmış özel savunuculardır. 

Bu üyeler arasındaki gruplaşma, onlara güvenen ve kendileri için en iyisini yapma konusunda onlara güvenen çocuklar için olumlu sonuçlara ulaşma konusunda önemli. Başarılı gruplaşma konusunda önemli bir sorun bireyin ego bariyeridir. Bu ego bariyeri, kişinin grup bakış açısını kaybetmesine ve ilgi odağını bireysel ihtiyaçlarına çevirmesine neden olur. Herhangi bir grup üyesi “ben” mantalitesine odaklanmaya başlayınca, ekibin işlevi sadece kişisel güç mücadelelerine dönüşmekle kalmaz ayrıca ortak amaçlara ulaşma konusunda bazı engeller yaratır.

Boutros (2015) ego bariyerini, yargıları etkileyen gurur, kıskançlık ve incinmiş duyguların inşası olarak tanımlar. İlaveten, ego bariyerleri kendilerini iki ana yolda belli eder; boş gurur ve kendinden şüphe korkusu. Boş gurur, bir birey kendini diğer bireylerden daha iyi pazarlama güdüsünü taşıdığında kendiliğinden ortaya çıkar (Boutros, 2015). Kendinden şüphe duyan ego, bireyleri olumsuz şekilde kendilerini diğerlerinden daha küçük hissetmelerine yol açar. Ego bariyerinin iki tanımı da grubun verimliliğini önemli bir şekilde sarsar. Ego, gücün kontrolüne çok fazla veya özsaygıya çok az odaklanıldığında ilişkileri yok edebilir. Her bir birey egoya sahiptir; fakat, dengeyi kurabilmek ve sağlıklı bir ego geliştirmek uygulama ister.

Peki bu neden önemlidir?

Koruma altındaki çocukların hayatları grup üyelerinin doğru olma, gücü elinde tutma, yargılayıcı, baskıcı ve inatçı olma gibi takıntılarını bırakmalarına bağlıdır. Gereken şey, çocuk refahı alanında çalışanların kendi özgüvenlerini toplayabilecekleri ve kendilerini işbirlikçi düşünmeye doğru iten profesyonellerden oluşan toplu grupların bir parçası olarak benimsemeleridir. Egoyu bırakmak, çocuğun yüksek menfaatlerini ve çocuk için ömür boyu sürecek bağlantılar kurmayı kişisel kazancın önüne koyma fırsatı verir.

Yazının orjinal linkine ulaşmak için tıklayınız. 

Bu yazı Ekin Ersoy tarafından Hayat Sende Derneği adına Türkçeye kazandırılmış, kontrolü İlayda Şen tarafından yapılmıştır.

Bu yazı “Let Go Your Ego: A Barrier for Child Welfare Workers” başlıklı yazıdan Türkçeye çevrilmiştir.

Pozitif sosyal dönüşüm için bağışlarınızla destek olun. 

Tavsiye Edilen Yazılar