Tartışılamayanı Tartışmak: Yurtta Yetişenlerin Kamuda İstihdamı

TEMA’nın çalışmaları takdire değer ama bütün çevre sorunlarının çözümünü götürüp ağaç dikmeye bağlaması, karmaşık çevre sorunlarına indirgemeci bir yaklaşımdır.

Aynı şekilde koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin sorunlarına da indirgemeci bir yaklaşım egemendir. Bu indirgemeci yaklaşım, korumada yetişen gençlerin kamudaki istihdam hakkından kaynaklanmaktadır.

Defalarca kez koruma altındaki çocuk ve gençlerin sorunları hakkında kamudaki yöneticilerle toplantıya katılıp bu indirgemeci yaklaşıma şahit oldum. Onlarca derneğin olduğu toplantılarda konu dönüp dolaşıp 3413 sayılı Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların Kamuda İstihdamına İlişkin Tüzüğe gelip düğümleniyordu. Yurttan çıkanlara ne oluyor? Başlarına ne geliyor? Cevap: 41.000 kişiyi kamuda işe yerleştirdik. Sonrası? Sonrasını bilmiyoruz.

Derneklerin hemen tümü canhıraş bu yasadaki kazanımları savunuyor. Alanda çalışan uzmanların, gönüllülerin hemen hepsi bu konuya odaklanıyor. Yuvalarda ve yurtlardaki çocuk ve gençlerin tüm sorunlarına, her derde deva olarak görülüyor bu yasa. Hiçbiri bu indirgemeci bakıştan sıyrılamıyor.

Yasa, ailesizliğin yuvalardaki çocuklar için şiddetle eşdeğer olduğunu unutturuyor.

Yasa, yuvalardaki çocukların karmaşık psiko-sosyal sorunlarının es geçilmesine neden oluyor.

Yasa, ailelerin geleceği garanti olsun, başına devlet kuşu konsun diye çocukları yuvaya yerleştirmek istemesine neden oluyor.

Yasa, toplum tarafından koruma altındaki çocuklara verilmiş abartılı bir imtiyaz olarak algılanıyor ve ayrımcılığı tetikliyor.

Yasa, yurtta yetişen bireylerin eğitim ortamından daha çabuk kopup, yasadan hızlıca yararlanmak istemelerine neden oluyor. Dahası, kurumdaki personelin de gençleri yoğun bir şekilde eğitimden ayrılıp işe yönlendirmelerine yol açıyor.

Yasa, yurtta yetişenlerin genelde kamudaki en alt pozisyonlarda işe yerleştirilmesi sonucuna neden oluyor. Çocuk ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelliyor.

Yasa, yurttan ayrılanları takip etmeyen devletin her şeyi bu yasayla maskelemesini gayet kolay bir şekilde yapabilmesine imkan veriyor.

Yasanın etki analizi yok.

Yasayla ilgili tek akademik çalışmayı da yıllar önce derneğimizin üyesi olan bir sosyal hizmet uzmanı yapmıştı.

Yasa, hala Pandora’nın kutusu mahiyetinde. Açılmıyor, açılamıyor. Açılsa birçok sorun ortaya çıkacak ama engelleniyor.

Yasanın indirgemeci bakış açısından bir sıyrılabilsek, dilsiz kalınan sorunlar ortaya saçılıverecek.

Konuşulamayanı konuşmak, tartışılamayanı tartışmak şart. Ne demiş bir büyüğümüz: ‘Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir.’ 

Abdullah Oskay 

Tavsiye Edilen Yazılar