İslam Ülkelerinde Aile Temelli Bakım Modellerinin Desteklenmesi Projesi

Family for Every Child Ağı ile birlikte korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için sunulan aile ve toplum temelli hizmet modellerinin, Ağ’ın üyesi müslüman ülkelerinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi üzerine çalışmaktayız. Türkiye, Endonezya, Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kırgizistan’dan oluşan Ağ’ın müslüman üyelerinin katılımı ve katkılarıyla STK’lar, din-temelli kurum ve kuruluşlar arasında diyalogun geliştirilmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi bölgesel ve uluslararsı örgütlerde, az gelişmiş ülkelerdeki yuva ve yurtlara yapılan yardım ve yatırımların aile temelli modellere yönlendirilmesi için savunuculuk çalışmaları yapılmasını planlamaktayız. 

Bu projenin amacı nedir?

Hayat Sende Derneği olarak amacımız, çocuk koruma alanındaki deneyimimizi az gelişmiş ve gelişmekte olan İslam ülkelerinde yaşayan, kurum bakımında kalan çocuk ve gençlerin uluslararası standartlar doğrultusunda aile yanında hayata hazırlanmasıdır.

Projenin hedefi; ulusal ve bölgesel alanda çocuk koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve aile temelli bakım için savunuculuk faaliyetleri yürütülmesidir. Projeye akademisyenleri, din adamlarını, çocuk koruma sisteminin çalışanlarına dahil ederek iş birliği içinde çalışmalar yürütmek de bir diğer önemli hedeftir. Bu projenin oluşturulmasının nedeni söz konusu ülkelerin çoğunda kısa veya uzun süreli bakıma ihtiyacı olan çocukların öncelikli olarak yatılı kurumlarda bakımının sağlanmasıdır. Bu da öncesinde bahsedildiği gibi çocukların fiziksel,
dil ve zeka gelişimlerini her yönden olumsuz etkilemekte, çocukların fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz kalmasına sebep olmakta ve kurum bakımında yetişen çocukların topluma adaptasyon sürecinde büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır.

Bu proje kapsamında neler yapıldı?

Proje kapsamında projeye dahil olan ülkeler arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. 2016 yılında Ürdün’den ‘Jordan River Foundation’  ve Kırgızistan’dan Semya derneği farklı zamanlarda Hayat Sende Derneği’ni ziyaret etti ve Türkiye’deki çocuk koruma sistemi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Hayat Sende Derneği 2017 yılında Endonezya’da gerçekleştirilen ‘İslamda Koruyucu Ailelik Çalıştayı’na katıldı ve Endonezya’da bulunan Muhammadiyah Vakfı’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Endonezya’daki çocuk koruma sistemi hakkında bilgi edindi. 2018 yılında Ürdün’de bulunan ‘Jordan River Foundation’ ziyaret edildi ve çalışmaları yerinde gözlemlendi. Bunun yanında proje süreci boyunca katılımcı ülkeler ve diğer islam ülkelerinde bulunan çocuk koruma sistemleri ile ilgili araştırmalar yapıldı ve veriler toplandı. Dünyadaki olumlu örnekler analiz edildi. Aynı zamanda islam ülkeleriyle çalışan İslam İş birliği Teşkilatı, Arap ligi gibi kuruluşların çalışmaları takip edildi ve Türkiye’deki paydaşlarla iş birliği oluşturulmaya çalışıldı.

Projenin İslam İşbirliği Teşkilatı İle İlgisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) 57 üyesi ile İslam ülkeleri arasında herhangi bir konudaki iş birliği ve dayanışma için önemli bir noktada bulunmaktadır. İslam bağlamında aile temelli bakımların geliştirilmesi ve İslam ülkelerinde uygulanması için OIC’nin birleştirici gücünden faydalanmak istenilmektedir. Bu nedenle OIC’nin Ankara’da bulunan ve İslam ülkelerindeki sosyo-ekonomik gelişmeleri takip eden birimi ‘İslam Ülkeleri̇ İçi̇n İstati̇sti̇k, Ekonomi̇k ve Sosyal Araştırma ve Eği̇ti̇m Merkezi̇’ (SESRİC) ve İstanbul’da bulunan ve İslam ülkelerinde var olan genel sorunların çözümü için çalıştaylar, toplantılan düzenleyen birimi ‘İslam Ülkelerindeki Danışmanlar Federasyonu’ (FCIC) ile iletişime geçilmesi ve projenin paylaşılması, olası iş birliği çalışmalarının görüşülmesi uygun bulunmuştur.

“11 Ülkede Koruyucu Ailelik Sistemleri Analizi” yayınına ulaşmak için tıklayınız. 

“Alternatif ​​Bakım ​​İçin​ ​Tek Kültürlü ​​Alternatif ​Yeterli ​mi?” yayınına ulaşmak için  tıklayınız. 

“ARABCAN 2017 Conference Reports” yayınına ulaşmak için tıklayınız.  

“Başkalarının Çocuklarını Sevmek: İşte Hayat Sende” blog yazımızı okumak için tıklayınız. 

“Arabcan Konferansı ve Çocuğa Karşı Şiddet Üzerine İzlenimler” blog yazımızı okumak için tıklayınız. 

“Children in Islam” yayınına ulaşmak için tıklayınız. 

“Endonezya Çalıştayı” raporunu okumak için tıklayınız. 

“Endonezya’da Koruyucu Aile Sisteminin Geliştirilmesi için Program Matriksi” yayınına ulaşmak için tıklayınız. 

“İslamda Aile Temelli Modeller” yayınına ulaşmak için  tıklayınız. 

“Summary Of Foster ​Care ​​in ​​Islam ​​Book​ ​By ​​Kagem” yayınına ulaşmak için tıklayınız. 

“Ürdün Koruyucu Aile Sistemi Analizi” yayınına ulaşmak için tıklayınız.