Gençlere Desteğimizi Sürdürüyoruz!

Koruma Sonrası Rehber Mobil Uygulaması bir güçlendirme projesidir. Koruma sürecinde ve korumadan sonraki dönemde çocuk ve gençlerin potansiyel yaşayabileceği sorunlar doğrultusunda çocukların korumadan ayrılmadan önceki süreçte güçlendirilmesi ve doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu güçlendirme ve bilgilendirmenin eksik kalması durumunda yaşanan sorunların neler olduğu Hayat Sende Derneği bünyesinde kurulmuş bulunan Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattı vasıtasıyla gözlemlenmiştir. Öte yandan, Hayat Sende’nin gerçekleştirdiği ilk çalıştaylardan biri koruma sonrası rehber projemizde de hedef kitle olan gençlerin katılımı ile “Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı” olmuştur.

Çalıştayda gençlerden;               

  • Kurumdan ayrılma sürecinde doğru yönlendirmenin yapılmaması,

  • Kurum personelinin, çocukların ve gençlerin sahip olduğu haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması ya da bilgilendirme yapmıyor olması gibi sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

Yine rehbere kolay erişim ve rahat kullanımı için mobil cihazlara uyumlu bir mobil uygulama haline getirerek ihtiyaç duydukları her an kullanabilmeleri hedeflenmektedir.