ŞU AN AFRİKA’DA 13.5 MİLYON ÇOCUK EVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Fotoğraf: 10 Mayıs 2018’de Nijerya’nın Agadez kentinde Cezayir’den eve gönderilen göçmenler için bir geçiş merkezi. Batı Afrika eyaletlerinden seyahat eden insanlar genellikle Cezayir’de dilencilere dönüşürler ve çölde bu merkeze geldiklerinde, Onlardan para isteyen yerel dilenciler tarafından karşılanırlar.

Afrika Birlik Zirvesinin hemen öncesinde, UNICEF; Afrika devletlerini evlerinden uzaklaştırılan çocukların korunması ve güçlendirilmesi için çalışma başlatmaya çağırıyor.

NEW YORK/ADDİS ABABA, 9 Şubat 2019 -Afrika’da en az 13.5 milyon evinden edilmiş çocuğun – mülteci, göçmen ya da ülkesinde yerinden edilmiş olarak yaşayanlar da dâhil – haklarını savunmak, güvende olmalarını sağlamak ve kendilerini kanıtlamaları için güçlendirilmiş ulusal faaliyetlere, eyaletler arasındaki bölgesel ve ulusal işbirliğine ihtiyaç var. Addis Ababa’ daki Afrika Birlik Zirvesi’nin sonrası için UNICEF, AU liderlerini düzensiz göçün olumsuz etkilerine değinmeye ve kıta üzerindeki evlerinden edilmiş çocukların ihtiyaçlarına cevap vermeye çağırıyor.

UNICEF Yöneticilerinden Henrietta Fore: “Afrika göçmenlerinin çoğu Afrika kıtası içerisinde yer değiştiriyor fakat bu insan hareketlerinin çoğu normal ve düzenli olmasına rağmen, olumsuz nedenler düzensiz göçün kıta çapındaki ana etmeni olarak kalmaya devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. “Şiddetin, yokluğun ya da iklim değişikliğinin ağır tahribiyle yüzleşen aileler ve çocuklar, her gün, daha umut dolu bir gelecek ve emniyet arayışı içinde acı dolu bir şekilde evlerini terk etme kararını veriyorlar. Bu ana nedenleri irdelemek, her şeyden önce ailelerin ve çocukların evlerini terk etme gereğini azaltacaktır.”

Yaklaşık olarak Afrika’daki dört göçmenden bir tanesi çocuk ki bu küresel ortalamanın tam iki katı ve Afrika ülkelerindeki 6,8 milyon mültecinin yüzde 59’u da çocuklardan oluşuyor. Afrika’nın evlerinden edilmiş çocuk sayısı şöyle sıralanıyor:

 • 4 milyon mülteci dâhil, 6,5 milyon uluslararası göçmen;
 • 7 milyon ülkesinde yerinden edilmiş çocuk.

Önümüzdeki zirvede, çatışma ve şiddet, zulüm, iklim değişiklikleri, yoksulluk, eğitim olanaklarında yetersizlik gibi nedenlerden ötürü evlerinden sürülen kişileri ve birliklerini tekrardan sağlamaya çalışan aileleri bölgesel bir çabayla desteklemek için AU, mülteciler, yurtlarına geri dönenler ve ülkesinde yerinden edilmişlerin yılını faaliyete geçirecek.

UNICEF, düzensiz göçlerin olumsuz etkilerine değinmesinin yanı sıra, yurtlarından edilmiş çocukları korumak, güçlendirmek ve mültecilere yatırımda bulunmak için Afrika hükümetlerini plan ve programlarını yürürlüğe koymaya davet ediyor.

Fore: ”Gelecek zirvede AU liderlerinin, evlerinden edilmiş çocuklar için korumayı ve desteği artırarak dünyaya daha iyi bir yolun var olduğunu gösterecek büyük bir fırsatı var.” ifadelerini kullandı. ”Bölgedeki bazı ülkeler, halihazırda, ulusal koruma ilkelerini yürürlüğe koyarak, çocuklar için göç engeline karşı alternatiflere yatırımda bulunarak ya da çocukların bir devlete bağlı olmamasını sona erdirecek yasalar uygulayarak ve evinden edilmiş çocukların hizmetlere erişmesine yardım ederek çok büyük bir adım atmış durumda. Şimdi ise bu çabaların gerçek yatırımlarla ve faaliyetlerle kıta genelindeki büyümesini görmeliyiz.”

Bazı durumlarda, hükümetler belirli adımları zaten atıyorlar. Kıta çapında sivil toplumlarla, özel sektörle, çok taraflı ortaklarla ve gençlerin bizzat kendileriyle ortaklığında, bölgesel, ulusal ve yerel seviyelerde önü açık girişimleri var. Bu olumlu örneklerin bazıları şöyle:

 • Zambiya’nın korunmasız göçmenler için hazırladığı koruma yardımı kılavuzunda, yalnız çocukların ıslah evlerine yerleştirilmesinin önlemesi;
 • Ruanda’nın, yasalarına çocukların devletten bağımsız olmalarına karşı olarak bazı önlemleri dâhil etmesi,
 • Etiyopya’nın, mülteci çocukların eğitim gibi temel imkânlara erişebilmeleri için tüzüğünü yenilemesidir.

UNICEF, aynı zamanda AU hükümetlerini göçün ve zorla yerinden edilmenin aileleri ve çocukları nasıl etkileyeceğine dair anlayışını geliştirecek, zamanlı ve erişilebilir verileri ve bulguları, yaşa ve cinsiyete göre ayırarak, derlemek ve daha iyi bir şekilde yaymak için birlikte çalışmaya davet ediyor.

Çocuklar ve evlerinden edilmiş gençler için, Afrika Gündem Faaliyetinin bir parçası olarak UNICEF, hükümetleri:

 • Hareket halindeki çocukları şiddet, istismar, sömürü ve seyyar satıcılıktan korumaya;
 • Uluslararası emniyetin tepkilerini güçlendirmeye;
 • Çocuk göçlerinin engellenmesinin sonlandırılmasına;
 • Aileleri bir arada tutmaya ve çocuklara yasal bir rol vermeye;
 • Her göçmen ve evinden edilmiş çocuğa, öğrenme hakkı ve sağlık ve diğer imkânların yasal rolleri temel alınarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin verilmesine;
 • Çocukları evlerinde ayıran temel sebepleri irdelemeye,
 • Ksenofobi ve ötekileştirme ile savaşmak için önlemlerin alınmasına davet etmektedir.

Bu yazı, Hayat Sende Derneği için Erol Erden tarafından aşağıdaki bağlantıdan Türkçe’ye “Gayriresmi resmiden üstündür.” ilkesiyle çevrilmiştir.

Yazının orijinal linkline ulaşmak için tıklayınız.

Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağış yapmak için lütfen tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir