Yayınlarımız

Doğru Sözlük
Sosyal Duvarları Yıkalım
Etiketsiz Eğitim Proje Tanıtımı
Etiketsiz Eğitim Sonuç Kitabı
Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Raporu
Yurt Dernekleri Geleceğini Tartışıyorm
Gönüllü Oryantasyonu El Kitabı
Korunmaya Muhtaç Çocuk Algı Ve Bilinirlik Raporu
Yurt Hikayem
En Güzel Yuva Hikayeleri
Turkey: Services on Children-in-need
Yurtlardan Ayrılmak İçin #18yascokerken
Etiketsiz Eğitim Sunumu
11 Ülkede Çocuk Koruma Sistemleri (İngilizce)
Görsel Kullanım Politikası
Yuvaların Olmadığı Bir Dünya
Hayat Sende Derneği Tanıtım Sunumu
Hayat Sende Derneği Yönergeleri
Abdullah OSKAY-Hayat Sende Kitabı
11 Ülkede Koruyucu Aile Sistemleri Analizi
ARABCAN 2017 Conference Reports
Children in İslam
İslamda Aile Temelli Modeller
Ürdün Koruyucu Aile Sistemi Analizi
2017 Yılı Faaliyet Raporu
Yuvalar Kapatılsın Sonuç Raporu
Hayat Sende Derneği 2017 Yılı Beyannamesi
Sivil Yazılar
Bağımsız Denetim Raporları 2015-16-17
2018 Yılı Beyannamesi
Hayat Sende Derneği Stratejik Planı (2019-2021)
Hayat Sende Derneği 2019 Yılı Çalışma Programı
Hayat Sende Derneği Savunuculuk Planı (2019-2021)
2018 Yılı Dernek İçi Denetim Raporu
Hayat Sende Derneği 2017 Yılı Beyannamesi
2018 Yılı Beyannamesi
2017 Yılı Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporları 2015-16-17
2018 Yılı Dernek İçi Denetim Raporu
Doğru Sözlük
Sosyal Duvarları Yıkalım
Etiketsiz Eğitim Proje Tanıtımı
Etiketsiz Eğitim Sonuç Kitabı
Yurt Dernekleri Geleceğini Tartışıyorm
Korunmaya Muhtaç Çocuk Algı Ve Bilinirlik Raporu
Yurt Hikayem
En Güzel Yuva Hikayeleri
Turkey: Services on Children-in-need
Yurtlardan Ayrılmak İçin #18yascokerken
İslamda Aile Temelli Modeller
Ürdün Koruyucu Aile Sistemi Analizi
Yuvalar Kapatılsın Sonuç Raporu
Dernek Tüzüğü
Hayat Sende Derneği Yönergeleri
Koruma Altındaki Çocuklar ve Aile Temelli Hizmetler
Etiketsiz Eğitim Sunumu
Yuvaların Olmadığı Bir Dünya
Hayat Sende Derneği Tanıtım Sunumu
Hayat Sende Derneği 2019 Yılı Çalışma Programı
Gönüllü Oryantasyonu El Kitabı
Hayat Sende Derneği Kurumsal Kimlik
Çocuk Koruma Politikası

Görsel Kullanım Politikası
Abdullah OSKAY-Hayat Sende Kitabı
Sivil Yazılar