Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi - Hayat Sende Derneği Skip to content

AİLE TEMELLİ BAKIM MODELLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Eurochild ile Türkiye’de Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi’ni Yürüttük!

Eurochild ve Martin James Vakfı 2021-2022’de Yunanistan’dan Roots Araştırma Merkezi’nin ve Türkiye’den Hayat Sende Derneği’nin projesini destekledi.

“Türkiye’de Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında koruyucu ailelik ve evlat edinmeye ilişkin eğitimler düzenledik. Eğitimlerde hem mevzuat süreçlerini hem de bir çocuğu aileye dahil etme sürecinde neler yaşandığını konuştuk. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği-KOREV ile birlikte online ve yüz yüze gerçekleştirilen 20 eğitime 482 koruyucu aile ve evlat edinme adayı katılım gösterdi. 30 çocuk ve aile ücretsiz psikososyal destekten yararlandı. Proje ve oturumlar 12 sosyal medya paylaşımı ve e-posta yoluyla duyuruldu. Katılımcılara ön test ve son test uygulanarak eğitimin niteliği ölçüldü. 

Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesiyle;
  • Toplumun koruyucu ailelik ve evlat edinme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması 
  • Kişilerin koruyucu aile veya evlat edinme adaylarının sürecinin kolaylaştırılması
  • Toplumda koruyucu ailelik ve evlat edinmeye yönelik var olan önyargılar ile mücadele edilmesi
  • İhtiyaç duyan koruyucu aile ve evlat edinen ailelere ücretsiz psikososyal destek sağlanması hedeflenmiştir.
Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitimleri Sürecinde;
  • Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi eğitimleri online bir platform (Zoom) üzerinden ve yüz yüze olmak üzere toplam 20 seans gerçekleştirildi. Yerel bir STK (Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği-KOREV) ile birlikte eğitim oturumları yapıldı.
  • Oturumlara 482 koruyucu aile ve evlat edinme adayı katıldı. Proje sürecinde katılımcılara ön test ve son test uygulanmıştır. 264 katılımcı ön testi, 121 katılımcı ise son testleri ve değerlendirme anketini doldurmuştur.
Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç ve Etkileri:
  • 30 yararlanıcı psiko-sosyal destekten yararlanmıştır. Bunların 21’i evlat edinilen/koruyucu ailede bulunan çocuklar/gençler ve 9’u evlat edinilen/koruyucu ebeveynlerdir.
  • Çocuklar ve gençler, bakım öncesi ve bakım sırasında yaşadıkları zorluklar nedeniyle başvurdu.
  • Aileler, evlat edinme/koruyucu ebeveynlik sürecinde ebeveyn olarak yaşadıkları zorluklar nedeniyle başvurdu.