Hayat Sende Çocuk Koruma Politikası - Hayat Sende Derneği Skip to content

HAYAT SENDE
ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

 

Hayat Sende Derneği olarak her projemizde ve attığımız her adımda, hak temelli bir yaklaşım benimsemekte ve çocukların üstün yararını gözetmekteyiz. 

İncelemek ve İndirmek için Tıklayın!

Neden Çocuk Koruma Politikası Bizim İçin Çok Önemli?

Çocuk koruma politikası, bizim için sadece bir yönerge değil, aynı zamanda bir taahhüttür.

Her çocuğun sağlıklı bir çevrede büyüme hakkı vardır ve biz, Hayat Sende Derneği olarak bu hakları koruma sorumluluğunu üstleniyoruz. Etnik köken, sosyal sınıf, cinsiyet veya yaşam tarzı gibi faktörlerden bağımsız olarak her çocuğun ihmal, istismar ve suistimalden korunması önceliğimizdir.

Çocukların yaşama haklarına saygı göstermek ve onların potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri için güvenli bir ortam sağlamak, misyonumuzun ve değerlerimizin bir yansımasıdır.

Çocuk koruma politikamız, çocukların en üstün yararını gözetirken aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmayı ve her bireyin bu süreçte sorumluluk almasını teşvik etmeyi amaçlar. Bu politika sayesinde, çocuklarımızın geleceğine dair daha güvenli ve umut dolu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz.

Çocukları Koruma Anlayışımız:

Her çocuğun istismar ve ihmal riski taşıdığının bilincinde olarak hareket ediyoruz. Yaş, cinsiyet veya sosyal durum gibi faktörlerden etkilenmeksizin, çocuklar korunmalıdır. Bu nedenle, çocukların haklarını ve güvenliğini savunmak en büyük önceliğimizdir.

Temel Değerlerimiz:

 • Çocukların en üstün yararını gözetmek temel değerimizdir.
 • Çocukların görüşleri, hakları ve güvenliği, politikalarımızın merkezindedir.
 • Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenmiştir.
 • İstismarın engellenmesi ve çocukların korunması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.
 • Çocukların gizliliği ve özel hayatına saygı göstermek, değerlerimizden biridir.
Yaklaşımımız:
 • Çocukların katılımını teşvik ederek, görüşlerini politikalarımıza yansıtıyoruz.
 • Çocuk istismarı riskini belirleyip önleyici tedbirler alıyoruz.
 • İstismar ve suistimal durumlarında nasıl hareket edileceğini detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
 • İzleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturarak politikalarımızın etkinliğini sürekli gözlemliyoruz.
 • Çocukları koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve kampanyalar düzenliyoruz.
 • Yenilikçi yaklaşımlarla politikalarımızı güncel tutuyoruz.
 •  Çocukların gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu nedenle, herhangi bir paylaşımımızda çocuk isimlerini ve fotoğrafları kullanmamaya özellikle dikkat ediyoruz. Görsel kullanım politikamızı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hak Temelli Yaklaşım: “Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk” Perspektifi

Kullandığımız dil, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı da etkiler. Bu yüzden kullandığımız kelimlere dikkat ediyor, toplumda da doğru kelimleri kullanmaya yönelik farkındalık çalışmları yapıyoruz!

Bu bağlamda korunmaya muhtaç çocuk söylemini kullanmıyor, korunmaya ihtiyacı olan çocuk söylemini kullanıyoruz!

Çocuk korunmaya muhtaç değildir. Çünkü korunma onun en doğal hakkıdır. Tıpkı sevgiye muhtaç olmadığı gibi… Çünkü sevilmek çocuğun en doğal hakkıdır. “Korunmaya muhtaç çocuk” kavramı ise, bu doğal hakkı çocuğun elinden alır. Muhtaç ifadesi ile ihtiyaç ifadesi aynı kökten gelmekle birlikte Türkçede iki farklı anlam içermektedir. Muhtaç kelimesine bir acizlik anlamı yüklenmişken ihtiyaç kelimesi daha doğal bir durumu ifade etmektedir. Çünkü her insanın çeşitli yasa ve uygulamalarla korunmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle “korunmaya ihtiyacı olan çocuk” ifadesini kullandığımızda, muhtaçlık kavramı üzerinden değil, hak temelli bir yaklaşım üzerinden aşama kaydedebileceğiz.

Koruma altındaki çocuk ve gençler için medyadaki hatalı söylemleri hep birlikte düzeltmek, ortak bir iletişim dili oluşturmak için hazırladığımız Doğru Sözlük çalışmamızı incelmek için buraya tıklayın!