UN Women - Güçlü Sivil Alan - Hayat Sende Derneği Skip to content

UN WOMEN - GÜÇLÜ SİVİL ALAN

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi kapsamında kamusal ve özel alanlarda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. İnsan ticareti, cinsel ve diğer sömürü türlerini, çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmesi gibi uygulamaların ortadan kaldırılması da için çalışılacaktır. 10 ay sürecek proje ile kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, işgücüne katılımlarını teşvik etmek, eşit ücret ve fırsatlar sağlamak, kadınların yoksullukla mücadele etmeleri için güçlendirmeyi, adil yargılama süreçleri ve adalete erişimlerinin artırılması ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. 

Proje kapsamında Hayat Sende Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal kapasitesini güçlendirilecektir. Hayat Sende çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine, gönüllülerine ve diğer paydaşlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verilecektir. Ayrıca, derneğin paydaşları için şeffaf bir şikayet mekanizması oluşturulacaktır. Böylece her türlü ihmal ve şiddetin bildirilerek önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hayat Sende Derneği Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Çalışma Politikası da dernek tarafından oluşturulacaktır. Dernekte faaliyet gösteren sosyal hizmet uzmanları ve psikologların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması ve toplumsal cinsiyet temelli vaka yönetimi konusunda eğitimler verilecektir.

Hayat Sende Logo SVG