Çocuk Hakları Ekseninde Koruyucu Ailelik: İhtiyaçlar ve Haklar  - Hayat Sende Derneği Skip to content

ÇOCUK HAKLARI EKSENİNDE KORUYUCU
AİLELİK: İHTIYAÇLAR VE HAKLAR – STDV

Projenin amacı, koruyucu aileler ve koruyucu aile bakımındaki çocukların ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaçların karşılığındaki hakları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, farklı ülkelerde tanımlanmış koruyucu aile haklarını referans alarak Türkiye’ye özgü bir “Koruyucu Aile ve Koruyucu Aile Bakımındaki Çocuk Hakları Bildirgesi” oluşturulacaktır.

Projede aşağıdaki adımlar izlenecektir:

  1. Koruyucu aileler, koruyucu aile yanında hayata hazırlanan çocuklar ve sosyal hizmet uzmanları ile birebir yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır.
  2. Görüşmeler sonucunda, aile ve çocukların ihtiyaçlarına karşılık gelen hakları içeren bir taslak “Koruyucu Aile ve Koruyucu Aile Bakımındaki Çocuk Hakları Bildirgesi” oluşturulacaktır.
  3. Taslak bildirge, koruyucu aileler, koruyucu ailede yetişen gençler, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, psikologlar, sivil toplum ve kamu temsilcileri ile birlikte tartışılacak ve son halini alacaktır.
  4. Bildirge, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF, TBMM gibi ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak ziyaretler sırasında bir politika önerisi olarak sunulacaktır.
  5. Ayrıca, bildirgenin sivil toplum kuruluşları ile birlikte savunuculuk çalışmaları yoluyla yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
stdv logo
Hayat Sende Logo SVG