STÖ'lerin Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirlmesi - Family for Every Child - Hayat Sende Derneği Skip to content

STÖ’LERİN SAVUNUCULUK KAPASİTESİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
– FAMILY FOR EVERY CHILD-

Bu projenin amacı, çocuk bakım sisteminin iyileştirilmesini sağlamak için veri paylaşımını artırmak, yerel STK’ların savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek, objektif bir veritabanı oluşturmak ve akademik araştırmaları teşvik etmektedir. Aynı zamanda çocuk bakım sistemindeki eksiklikleri analiz etmek üzere akademisyenlere rehberlik etmeyi ve çocuk bakım sistemiyle ilgili istatistiksel verilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında STK’lar için savunuculuk ve izleme konusunda eğitim verilecektir. Bu eğitimde, çocuk bakım sistemi üzerinde etkili savunuculuk çalışmaları yapabilmek ve izleme faaliyetlerini geliştirebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin sağlanması hedeflenmektedir. Akademisyenlere, çocuk bakım sisteminin gözden kaçan noktalarında araştırma yapmaları için rehberlik sağlayan bir kaynak oluşturulacaktır. Ayrıca akademisyenleri çocuk bakım sisteminin geliştirilmesine odaklanan araştırma çalışmaları yapmaları konusunda  teşvik etmek için akademik konferans düzenlenecektir.  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bir toplantı talep etmek. Bu toplantıda, çocuk bakım sistemiyle ilgili konuların ve projenin hedeflerinin paylaşılması, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve politika değişiklikleri için önerilerin sunulması planlanmaktadır.

Bu proje, çocuk bakım sistemiyle ilgili veri paylaşımını geliştirerek daha şeffaf ve hesap verebilir bir hale getirme, mevcut zorlukları izleme ve çocuk bakım sistemiyle ilgili detaylı istatistiklere erişim sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlamaktadır.