Deneyimden Çocuğa Projesi - Hayat Sende Derneği Skip to content

DENEYİMDEN ÇOCUĞA

 

Gençler Haklarını Bilmeli!

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Çocuk Fonu Projesi kapsamında yürütülen Deneyimden Çocuğa Projesi, Hayat Sende temel stratejileri doğrultusunda koruma altındaki çocuk ve gençlerin sahip oldukları hakları bilmeleri ve haklara erişim mekanizmaları konusunda kapasite geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Proje doğrultusunda korumada olan 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencisi ile Ankara’da gençlerle eğitici eğitimi yapılmıştır. Bu eğitimde, proje kapsamında hazırlanan Koruma Sonrası Rehber içeriğinin yanı sıra, bütçe nedir, koruma altındaki bireylerin hakları, eğitimin önemi, spor ve güvenlik gibi başlıkların yanında etkili sunum teknikleri konularına değinilmiştir.

Ocak 2019- Mart 2020 tarihleri arasında yürütülen projede koruma deneyimi olan gençlerin katılımı ile ihtiyaç alanlarının ve potansiyel çözüm önerilerinin tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi hazırlandı ve yayınlandı. Böylece gençlere yol haritası oluşturmalarında yardımcı oldu. Rehberin sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla yaygınlaştırılması, projenin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu nedenle, sosyal medyadan ve kurumsal mail adresi aracılığıyla gelen sorular ve destek taleplerinde artış gözlemlendi. Proje, gençlerin sorunlarını ve haklarını ele alarak toplumsal farkındalığı arttırmayı ve gençler arasında dayanışmayı güçlendirirerek sosyal ağlar ve iletişim kanalları oluşmasını sağlamıştır.


Sivil Toplum için Destek Vakfı Logo
Deneyimden Çocuğa Projesi
Deneyimden Çocuğa Projesi