Deneyimden Çocuğa Projesi

Deneyimden Çocuğa Projesi

Gençler Haklarını Bilmeli…

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Çocuk Fonu Projesi kapsamında yürütülen Deneyimden Çocuğa Projesi, Hayat Sende temel stratejileri doğrultusunda koruma altındaki çocuk ve gençlerin sahip oldukları hakları bilmeleri ve haklara erişim mekanizmaları konusunda kapasite geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bu proje doğrultusunda korumada olan 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencisi 20 genç ile 15-18 yaş arası Ankara’da bulunan kurumlardaki 150 çocuğa temel haklar ve koruma altında olmaktan kaynaklı sahip olunan haklara erişim eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Ocak 2019- Mart 2020 tarihleri arasında yürütülen projede koruma deneyimi olan gençlerin katılımı ile ihtiyaç alanlarının ve potansiyel çözüm önerilerinin tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi hazırlandı ve yayınlandı.

Çalıştay sonrasında Ankara’da koruma altında olan 15-18 yaş arasındaki gençlere temel haklar ve koruma altındaki haklar konusundaki eğitimler yine korumdan çıkan Hayat Sende Derneği’nden eğitim alan 20 genç tarafından verilecektir.

Proje sonunda çocuk koruma sistemi içerisinde yer alan çocuk ve gençlere yönelik olarak temel düzeyde farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Logo
Deneyimden Çocuğa Projesi
Deneyimden Çocuğa Projesi

Tavsiye Edilen Yazılar