Döngüyü Kırmak: Cinsel Sağlık ve Şiddetin Önlenmesi - Hayat Sende Derneği Skip to content

DÖNGÜYÜ KIRMAK: KORUMA ALTINDA YETİŞEN KIZ ÇOCUKLARININ VE GENÇ KADINLARIN CİNSEL SAĞLIK VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMESİ

“Döngüyü Kırmak Projesi” 16-24 yaş aralığında olan devlet koruması altında büyümüş genç kız ve kadınların cinsel sağlık, şiddet önleme, ve sağlıklı ilişkiler konularında bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu projenin hedefi koruma deneyimi olan genç kadınları farklı şiddet ve sömürü biçimlerini tanımaya ve önlemeye yetkin kılmaktır. 

Projenin temel faaliyetleri;

1. Eğitim Programları: İstanbul ve Ankara’da 100 koruma deneyimi olan genç kadına yönelik olarak düzenlediğimiz 2 günlük, 3 oturumdan oluşan eğitim programları ile genç kadınları bilinçlendireceğiz. Sağlıklı ilişkiler, cinsel ve üreme sağlığı, rıza, güvenli cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, cinsiyete dayalı şiddet ve şiddet önleme gibi birçok konuyu kapsayan bu eğitimlerde, katılımcıların öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eden bir yaklaşım benimseyeceğiz.

2. Danışmanlık Hizmetleri: Travma yaşamış 100 koruma deneyimi olan genç kadına 6 aylık danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bireysel danışmanlık seansları, özel hizmetlere yönlendirme ve takip desteği gibi hizmetler sunarak, genç kadınların deneyimlerini konuşabilecekleri ve yaşamlarına nasıl devam edebilecekleri konusunda rehberlik alabilecekleri güvenli bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.

3. Eğitim Materyali Geliştirme:  Alanında uzman kişilerle işbirliği yaparak, genç kadınların özel ihtiyaçlarına ve deneyimlerine uygun, kapsamlı ve yaşlarına uygun cinsel sağlık ve şiddet önleme konusunda bilgilendirici, anlaşılır ve ilgi çekici materyaller oluşturacağız.

4. Değerlendirme ve İzleme: Projemizin etkililiğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için düzenli değerlendirme ve izleme aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Katılımcılardan gelen geri bildirimleri toplayarak ve cinsel sağlık, şiddet önleme ile ilgili bilgi düzeylerindeki değişiklikleri izleyeceğiz. Bu geri bildirimleri kullanarak projemizin sürekli gelişmesini hedefliyoruz.

5. Farkındalık ve Savunuculuk: Devlet koruması altında büyümüş genç kadınların karşılaştığı zorluklar hakkında toplumda farkındalık yaratmayı ve onlara cinsel sağlık ve şiddet eğitimine erişim sağlamanın önemini vurgulamayı amaçlıyoruz. Sosyal medya kampanyaları, yerel organizasyonlarla materyal paylaşımı gibi farkındalık artırma aktiviteleri yürüteceğiz. Ayrıca, üretilen kaynakları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi ilgili kuruluşlarla paylaşarak bu konuya dikkat çekeceğiz.

Bu proje Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Hayat Sende Logo SVG