Alternatif Bakım Veri Tabanı - Hayat Sende Derneği Skip to content

ALTERNATİF BAKIM VERİ TABANI

Alternatif Bakım Veri Tabanı Hayat Sende Derneği tarafından, koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireyler alanında izleme ve savunuculuk yapılması amacıyla kurulmuştur.


Türkiye’de koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireylere ilişkin veriler alanın ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu veri tabanı ile çocuk koruma sistemi içinde farklı özellik ve ihtiyaçları bulunan çocuk ve gençlerin görünürlüğünün artırılması, ihtiyaçlarının ve sorunlarını öne çıkarılması hedeflenmektedir.


Veri tabanı aracılığıyla Türkiye’de çocuk koruma sistemine ilişkin izleme ve raporlaştırma yapılmaktadır. Veri tabanında yer alan istatistiki veriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazılı basına yansıyan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı yayınlardan elde edilmektedir. Betimleyici veriler ise ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan raporlar, akademik çalışmalar, uzman görüşleri, haber örnekleri, stratejik davalama örneklerinden oluşmaktadır.


Alternatif Bakım Veri Tabanı “Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin İzlenmesi Projesi” kapsamında Family for Every Child ve Etkiniz’in desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Veri tabanına koruma altında yetişen bireyler ve sivil toplum kuruluşları, her zaman veri paylaşımında bulunma imkanına sahiptir. Veri paylaşımı platformunu kullanarak bilgilerini sisteme girebilirler.