Etiketsiz Eğitim - Hayat Sende Derneği Skip to content

ETİKETSİZ EĞİTİM

“Etiketsiz Eğitim” projesi ile devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamında etiketlenmesini önleme yolunda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle yapılan bir analiz çalışmasıyla etiketlenmenin kaynakları, bulguları incelenmiş; daha sonra oluşturulan bir grup ile gerçekleştirilen çalıştay ile soruna yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.

Etiketsiz Eğitim Projesi (EEP), Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen, 15 Eylül 2014 – 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yürütülen bir projedir.

EEP’nin hedef kitlesi öğretmenler, eğitim yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversitelerin eğitim fakülteleridir. Nihai yararlanıcılar ise, devlet korumasında yetişen 15,127 çocuk ve gençtir. Farkındalık eğitiminin ise örgün eğitimde yer alan öğretmenlere verilmesi, ülkemizin tüm sosyo-kültürel ve coğrafi temsilini sağlayacak şekilde belirlenen 10 farklı ilde yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Yürütücülüğünü Ankara’da bulunan Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’nin yaptığı EEP ortakları; Gündem Çocuk Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Denizli Koruyucu Aile Derneği’dir.

EEP ulusal ve uluslararası düzeyde konuyu ele alan bir literatür taraması ile başlamış, devlet korumasında yetişen ve eğitimlerini sürdüren çocukların etiketlenmelerine ilişkin mevcut durumu tespit amacıyla bir analiz çalışması gerçekleştirmiştir. Analiz çalışması sonuçlarının ve alandaki deneyimlerin paylaşıldığı Etiketsiz Eğitim Çalıştayı 30 Ocak 2015‘te Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Alanında yetkin profesyonellerin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda, devlet korumasında yetişen ve eğitimde etiketlenmeye maruz kalan çocuklarla ilgili mevcut durum ve yapılabilecekler üzerinde detaylı bir çalışma ortaya konulmuştur. Kamu, akademik kurumlar, STK ve koruyucu aileler ile gönüllülerin katılımı konuya çeşitli perspektiflerden bakılmasını sağlamıştır.