Projeler / İslam Ülkelerinde Aile Temelli Bakım Modellerinin Desteklenmesi - Hayat Sende Derneği Skip to content

İSLAM ÜLKELERİNDE AİLE TEMELLİ BAKIM MODELLERİNİN DESTEKLENMESİ

Family for Every Child Ağı’nın her çocuğun kendi kültürüne en yakın bakım modelinden yararlandırılması amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü “Kültüre Duyarlı Bakım Modelleri” çalışması kapsamında Türkiye, Endonezya, Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kırgızistan’da “İslam Bağlamında Aile Temelli Bakım Modelleri” projesi yürütülmüştür. Projeye Türkiye adına Hayat Sende Derneği katılım göstermektedir. Proje kapsamında STK’lar ve din-temelli kuruluşlar arasında diyaloğun geliştirilmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi bölgesel ve uluslararası örgütlerde, az gelişmiş ülkelerde kurum bakımlarına yapılan yatırımların aile temelli modellere yönlendirilmesi için savunuculuk çalışmaları yürütülmüştür.

Proje kapsamında proje ülkelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. 2016 yılında Ürdün’den ‘Jordan River Foundation’ ve Kırgızistan’dan Semya derneği farklı zamanlarda Hayat Sende Derneğini ziyaret etti. Bu sayede Türkiye’deki çocuk koruma sistemi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Hayat Sende Derneği 2017 yılında Endonezya’da gerçekleştirilen ‘İslamda Koruyucu Ailelik Çalıştayı’na katıldı ve Endonezya’da bulunan Muhammadiyah Vakfı’na çalışma ziyareti gerçekleştirerek çocuk koruma sistemi hakkında bilgi edindi. 2018 yılında Ürdün’de bulunan ‘Jordan River Foundation’ ziyaret edildi ve çalışmaları yerinde gözlemlendi. 2018 yılında projenin geldiği noktayı ve geleceğini konuşmak amacıyla İstanbul’da uluslararası bir panel düzenlendi. Bunun yanında proje süreci boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi gibi kuruluşların çalışmaları takip edildi. Katılımcı ülkeler ve diğer İslam ülkelerinde bulunan çocuk koruma sistemleri ile ilgili araştırmalar yapılarak veriler toplandı. Dünyadaki olumlu örnekler analiz edildi. Proje çıktısı olarak Hayat Sende’nin de desteği ile 2020 yılında “İslam Bağlamlarda Koruyucu Ailelik Üzerine Uygulama Kılavuzu” oluşturuldu. Kılavuzun Türkçesi websitesinde kamuoyuna sunuldu.

Bültenimize üye olarak güncel olaylardan, eğitim ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz: