Projeler / İslam Ülkelerinde Aile Temelli Bakım Modellerinin Desteklenmesi - Hayat Sende Derneği Skip to content
Projeler / İslam Ülkelerinde Aile Temelli Bakım Modellerinin Desteklenmesi - Hayat Sende Derneği

İslam Ülkelerinde Aile Temelli Bakım Modellerinin Desteklenmesi

Çözüm Yolları, Destek, Ziyaretler...

Family for Every Child Ağı'nın her çocuğun kendi kültürüne en yakın bakım modelinden yararlandırılması amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü "Kültüre Duyarlı Bakım Modelleri" çalışması kapsamında Türkiye, Endonezya, Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kırgizistan'da "İslam Bağlamında Aile Temelli Bakım Modelleri" projesi yürütülmektedir. Projeye Türkiye adına Hayat Sende Derneği katılım göstermektedir. Proje kapsamında STK’lar ve din-temelli kuruluşlar arasında diyalogun geliştirilmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi bölgesel ve uluslararası örgütlerde, az gelişmiş ülkelerdeki yuva ve yurtlara yapılan yardım ve yatırımların aile temelli modellere yönlendirilmesi için savunuculuk çalışmaları yürütülmektedir.

Bu proje kapsamında neler yapıldı?

Proje kapsamında projeye dahil olan ülkeler arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. 2016 yılında Ürdün’den ‘Jordan River Foundation’ ve Kırgızistan’dan Semya derneği farklı zamanlarda Hayat Sende Derneğini ziyaret etti ve Türkiye’deki çocuk koruma sistemi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Hayat Sende Derneği 2017 yılında Endonezya’da gerçekleştirilen ‘İslamda Koruyucu Ailelik Çalıştayı’na katıldı ve Endonezya’da bulunan Muhammadiyah Vakfı’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Endonezya’daki çocuk koruma sistemi hakkında bilgi edindi. 2018 yılında Ürdün’de bulunan ‘Jordan River Foundation’ ziyaret edildi ve çalışmaları yerinde gözlemlendi. 2018 yılında projenin geldiği noktayı ve geleceğini konuşmak amacıyla İstanbul'da uluslararası bir panel düzenlendi. Bunun yanında proje süreci boyunca katılımcı ülkeler ve diğer islam ülkelerinde bulunan çocuk koruma sistemleri ile ilgili araştırmalar yapıldı ve veriler toplandı. Dünyadaki olumlu örnekler analiz edildi. Aynı zamanda islam ülkeleriyle çalışan İslam İş birliği Teşkilatı, Arap ligi gibi kuruluşların çalışmaları takip edildi ve Türkiye’deki paydaşlarla iş birliği oluşturulmaya çalışıldı. Proje çıktısı olarak Hayat Sende'nin de desteği ile 2020 yılında  "İslam Bağlamlarda Koruyucu Ailelik Üzerine Uygulama Kılavuzu" oluşturuldu. Kılavuzun Türkçesi websitesinde kamuoyuna sunuldu. Proje sonucunda oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla ülkeler birbiri ile iyi uygulama örneklerini paylaşmaya ve birbirinden öğrenmeye devam etmektedir.

Bültenimize üye olarak güncel olaylardan, eğitim ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz: