Sosyal Duvarları Yıkalım - Hayat Sende Derneği Skip to content

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik toplum ve medya nezdindeki etiketlenmeden kaynaklanan olumsuz önyargılara ve toplumla söz konusu bireyler arasına örülen sosyal duvarlara karşı, medyada ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için, bilimsel ve etik temele dayanan söylem ve uygulamalar benimseyerek mücadele etmeyi amaçlayan bir girişimdir.

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, 2013 – 2014 dönemi Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği öncülüğünde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında yürütülmüştür.

2 Eylül 2013 – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen projenin hedef kitlesi, medya ve medyaya içerik sağlayan kişi ve kuruluşlardır. Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi hayata geçirilirken, uygulamanın bir ayağında, devlet korumasında büyüyen çocuklar ve gençlerle ilgili medyada yer alan haberlerin taranması, arşivlenmesi, analiz ve değerlendirilmesi, diğer ayağında da iletişim çalışmaları yer almıştır.

Psiko-sosyal ve hukuksal alanda yapılan çalışmalar sonucu söylemde ve mevzuat dilinde yer alan bazı kavramlarda dil dönüşümüne ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Dilde dönüşüm ihtiyacı, bazı kavramların acıma, aşağılama ve dışlama duygularına yöneltici olmasından, kategorize edici olmasından ve doğru bilgiyi içermeme özelliğini barındırmasından kaynaklanmaktadır. Haber analizleri esnasında da bu nitelikteki kavramların kullanıldığı haberler sınıflandırılmıştır. Bu çalışma “Doğru Sözlük” olarak somut bir çıktıya dönüştürülmüştür.


Doğru Sözlük çalışmamızı incelemek için tıklayın!