ELELE Hayat Sende Güçleniyor - Hayat Sende Derneği Skip to content

ELELE HAYAT SENDE GÜÇLENİYOR

Elele Destek Projesi ile devlet koruması altında yetişen gençler alanında çalışan Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği`nin insan kaynakları yönetim kapasitesi ve iç yönetişim kapasitesi ile derneğin kültür ve sanat yoluyla savunuculuk yürütme kapasitesini güçlendirmek, böylece sistemli bir çalışma kapasitesi oluşturan derneğin, gençlerin karşılaştığı etiketleme ve ayrımcılık gibi pek çok konuda toplumsal değişimi destekleyecek çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında; üye, gönüllü, çalışan, hedef gruptan gençler ve alanda birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarından 50 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek 2 günlük bir toplantı ile derneğin 2023-2025 stratejik planının hazırlanması, bu toplantı ile derneğin vizyon-misyon, iç paydaş ve dış paydaş ilişki stratejisi, iletişim stratejisi, kaynak geliştirme stratejisi, hedef grupla iletişim stratejisi, kültür ve sanat faaliyetlerini savunuculukta kullanma stratejisi ve derneğin dış paydaşlarla da ilişkisinin ve ağının geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu toplantı öncesinde üye, gönüllü, çalışan, hedef gruptan gençler ve alanda birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarından oluşan tüm iç ve dış paydaşlara bir online anket iletilmesi, anket aracılığıyla toplantıya katılamayacak paydaşların da stratejik plana ilişkin görüş ve önerilerinin alınması,  toplantıya ön hazırlık yapılması ve süreçte bir uzman desteği alınması planlanmaktadır. 

Proje sonunda: Hayat Sende Derneği’nin bir işe alım ve çalışan yönetim prosedürü, 2023-2025 stratejik planı, kültür-sanat yoluyla savunuculuk faaliyetleri yönergesi ve ağ geliştirme çıktılarına sahip olması hedeflenmektedir.