Gerçekleştirdiğimiz Çalışma Ziyaretleri - Hayat Sende Derneği Skip to content

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

Yarınlar için ortak gayeyle çalışıyoruz...

Uyisenga Ni Imanzi – Ruanda

Uyisenga Ni Imanzi – Ruanda

Hayat Sende 28 Eylül – 2 Ekim 2015 tarihleri arasında Ruanda’nın Kigali şehrinde düzenlenen Family for Every Child Ağı Genel Kurul Toplantısı’na katılım göstererek hem uluslararası alanda çocuk koruma alanındaki yaklaşımlar incelenmiş hem de yerelde çalışan Uyisenga Ni Imanzi Derneği’ne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çocuk Koruma Teknik Kurumu – Ürdün

Çocuk Koruma Teknik Kurumu – Ürdün

2-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Ürdün’ün Amman şehrinde düzenlenen ve Family for Every Child üyesi 20 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Ürdün Teknik Toplantısına katılarak koruyucu ailelik üzerine çok kültürlü iş birliği, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması için savunuculuk ve iletişim konuları tartışılmıştır.

EuroChild Konferansı – Belçika

EuroChild Konferansı – Belçika

Eurochild 2016 Konferansı’na Türkiye’den katılım gösteren tek STK olan Hayat Sende 5-7 Temmuz 2016 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde koruma altındaki ve risk taşıyan çocuklarla ilgili çeşitli oturumlara, atölyelere katılmış ve Brüksel’de yerelde çalışan STK’lara işleyişleri ve metotlarını incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü (IFCO) Konferansı – İngiltere

Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü (IFCO) Konferansı – İngiltere

1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında İngiltere’nin Sheffield şehrinde düzenlenen Uluslararası Koruyucu Ailelik Organizasyonu (International Foster Care Organisation) 2016 Konferansı’na katılım gösterdik ve Avrupa’daki farklı koruyucu ailelik yaklaşımları incelenmiştir. Bunun yanı sıra alandan birçok STK ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

FFEC Genel Kurulu – İngiltere

FFEC Genel Kurulu – İngiltere

27-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Winchester’da düzenlenen Her Çocuğa Bir Aile Ağı Genel Kuruluna katılarak 26 ülke temsilcisi ile çocuk koruma sistemleri ele alınmıştır.

Ashoka Globalizer – Singapur

Ashoka Globalizer – Singapur

10-13 Kasım 2016 tarihlerinde Singapur’da dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka Vakfı tarafından düzenlen programda Ashoka’nın desteklediği sosyal girişimcilerin sosyal etkilerini arttırmak ve farklı ülkelerden sosyal etki yaratanları bir araya getirerek yeni bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda Hayat Sende Derneği tanıtılmış, karşılaştığı zorluklar ve bulduğu yenilikçi yöntemler katılımcılarla paylaşılırken, diğer ülkelerden de örnekler dinlenmiştir.

CINDI (Children in Distress) Ağı – Güney Afrika

Hayat Sende Derneği, Family for Every Child üyelerinden Güney Afrika’nın Pietermaritzburg şehrinde bulunan CINDI Ağı’na 29 Kasım-3 Aralık 2016 arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek, AIDS’den etkilenen çocuklarla çalışmalar yürüten bu örgütün çalışmalarını incelemiş ve çocuk koruma alanında aile temelli alternatif hizmet modelleri ile alakalı bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

Alman Çocuk Koruma Sistemi – Almanya

Alman Çocuk Koruma Sistemi – Almanya

Almanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Türkiye’den çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada, Alman Çocuk Koruma Sistemi tartışılmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İslam Bağlamında Bakım Modelleri Çalıştayı – Endonezya

İslam Bağlamında Bakım Modelleri Çalıştayı – Endonezya

19-22 Eylül tarihleri arasında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da İslam Bağlamında Bakım Modelleri Çalıştayı’nda Family for Every Child Ağı’nın Müslüman üyeleriyle bir araya geldik.Türkiye, Endonezya, Ürdün, Mısır, Lübnan ve Kırgızistan’dan gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, devlet korumasındaki çocukların gelişmiş ülkelerin büyük oranda terk ettiği kurum bakımında değil, aile ve toplum temelli bakım modellerinde hayata hazırlanmaları için proje tasarlandık.

FFEC Genel Kurulu – Guatemala

FFEC Genel Kurulu – Guatemala

Hayat Sende Derneği olarak, Family for Every Child üyeleri ile 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Guatemala’nın başkentinde Family for Every Child üyeleri ile çocuk koruma sistemi üzerine üyeler arası öğrenme ve deneyim paylaşımının artırılması adına bir araya geldik. Yönetim Kurulu seçimleri ve alanla ilgili küçük atölyeler düzenlenmiştir.

Uluslararası Koruyucu Aile Organizasyonu (IFCO) 2017 Dünya Konferansı – Malta

Uluslararası Koruyucu Aile Organizasyonu (IFCO) 2017 Dünya Konferansı – Malta

Hayat Sende Derneği, 2017 yılında IFCO (Uluslararası Koruyucu Aile Organizasyonu) Ağı’na üye olması ile birlikte Family for Every Child Ağı’ndan aldığı destekle 1-4 Kasım 2017’de Malta’da düzenlenen IFCO-2017 Dünya Konferansı’na katılım göstermiştir. Çocuk Koruma Sistemi’ni ilgilendiren koruyucu ailelik, aile temelli bakım modelleri, alternatif bakım, kurumsuzlaşma, veriye dayalı savunuculuk gibi konularda oturumlara katılınmış ve uluslararası iyi örnekler derlenmiştir.

ARABCAN Konferansı – BAE

ARABCAN Konferansı – Birleşik Arap Emirlikleri

Hayat Sende Derneği, 19-22 Kasım 2017 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen ARABCAN (Arap Bölgesinde Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi) 2017 Konferansı’nda Family for Every Child, Jordan River Foundation-Ürdün ve Hope Village Society-Mısır ortaklarıyla birlikte yürüteceği İslam ve Arap Ülkelerinde Aile Temelli Alternatif Bakım Modellerinin Yaygınlaştırılması Projesi’ni aktarmıştır.

Çocuk Koruma Sisteminin İncelenmesi – Ukrayna

Çocuk Koruma Sisteminin İncelenmesi – Ukrayna

Hayat Sende Derneği, 22-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına 5 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Hayat Sende’nin ziyarette bulunduğu STK’lardan bazıları şöyledir: Partnership for Every Child Ukrayna, Hope and Homes, One Hope, Ukrayna Ombudsmanlık Çocuk Hakları Merkezi ve Ulusal Çocuk Konseyi, Step by Step Foundation, Rodyna, Child Wellbeing Fund ve SOS Children Villages.

Küçük Ev Projesi – Ürdün

Küçük Ev Projesi – Ürdün

Ürdün’de bulunan Jordan River Foundation’ın ‘My Little Home’ projesini incelemek amacıyla 21-24 Nisan 2018 tarihlerinde Hayat Sende çalışma ziyareti düzenlemiştir. Küçük Evim Programı’nın ana amacı, ülkedeki örgün eğitim standartlarının düşüklüğü, kalabalık sınıf ortamı ve (fiziksel şartların elverişsizliği sebebiyle) çocuklarla birebir iletişimin eksikliğinin yarattığı boşluğu doldurmaktır. Önleyici ve belirleyici bir hizmet olarak uygulanan modüller ve simülasyon ev fikri de dahil olmak Ürdün Nehri Vakfı (JRF) tarafından tasarlanmış ve 2015 yılından bu yana uygulanmakta olup, yılda 2000 çocuğa hizmet sunulduğu belirtilmektedir.

EuroChild Genel Kurul Toplantısı – Belçika

EuroChild Genel Kurul Toplantısı – Belçika

Türkiye’den ilk ve tek Eurochild Ağı üyesi STK olan Hayat Sende Derneği, 19 Nisan 2018 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Eurochild Genel Kurul Toplantısına katılmıştır. Eurochild üyeleri arasında devlet korumasından ayrılan bireyler tarafından kurulan ve hak-temelli faaliyetler yürüten tek derneğin Hayat Sende olduğu gözlemlenmiştir. Genel Kurul 171 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve Ağın Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Ayrıca Eurochild 2018 Yılı Stratejik Planı tartışılmış ve onaylanmıştır.

Family for Every Child İstanbul Forumu

Family for Every Child İstanbul Forumu

Family for Every Child üyeleri ve sekreterya çalışanlarının her yıl düzenlediği Genel Kurul ve Forum etkinliği Hayat Sende Derneği ev sahipliğinde İstanbul’da 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Hayat Sende Derneği’nin aldığı inisiyatif ve kolaylaştırıcılığı ile birlikte dünyanın dört bir yanından 34 farklı STK’nın temsilcisi farklı sebeplerle biyolojik ailesinden ayrı yaşayan çocuk koruma sistemi içindeki çocuk ve gençlerle yenilikçi çalışmalar yürüten sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmiştir. Forum sırasında çalışma grupları ile birlikte projeler üzerine çalışmış, ülkelerindeki çocuk koruma sistemine ilişkin bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuş, Ağ Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için oy kullanılmış ve 2017 yılının değerlendirmesi yapılmıştır.

İngiltere Çalışma Ziyareti

İngiltere Çalışma Ziyareti

Hayat Sende Derneği Sivil Düşün Ağ Oluşturma ve Uluslararası Hareketlilik desteğiyle İngiltere’de bulunan 7 STK’ya 18-23 Mart 2019 tarihlerinde çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Bu kampsamda Family Action, Coram Voice, Family for Every Child , Become Charity, Turkeyt Mozaik Foundation, Mulberry Bush ve Care Leavers Association’ın işleyişi, yapısı ve gerçekleştirdiği çalışmaları incelenmiştir.

EuroChild 2019 Genel Kurulu

EuroChild 2019 Genel Kurulu

Avrupa’da yükselen ve çocukları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen meseleler hakkında savunuculuk çalışmaları yürüten EuroChild Ağı’nın Genel Kurul toplantısına üyeler, çocuklar ve politika yapıcıların yanı sıra Türkiye’den ilk ve tek üyesi olarak Hayat Sende Derneği de 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında katılım sağlamıştır.

Kırgızistan Çalışma Ziyareti

Kırgızistan Çalışma Ziyareti

3-9 Kasım 2019 tarihlerinde, içinde bulunduğumuz Family for Every Child ağı tarafından Kırgizistan Bişkek’te düzenlenen “İslami Bağlamda Koruyucu Ailelik” konulu savunuculuk eğitimindeydik. Çocuk Koruma Sistemi alanında çalışan beş ülkeden (Kırgızistan, Mısır, Ürdün, Endonezya, Türkiye) farklı organizasyonların bir araya gelerek oluşturduğu rehberin, savunuculuk planını hazırladık.

Bültenimize üye olarak güncel olaylardan, eğitim ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz: