Güçlendikçe Güçlendiriyoruz - Hayat Sende Derneği Skip to content

GÜÇLENDİKÇE GÜÇLENDİRİYORUZ

Hukuki Destek

 

Hayat Sende Derneği olarak ÇAÇAV ile birlikte çocuk ve genç alanında çalışan avukatlara yönelik ‘Çocuk Koruma Sisteminde Çalışan Avukatların Güçlendirilmesi Eğitimi’ düzenliyoruz. Bu eğitim ile avukatlara, çocuk koruma sistemi işleyişi hakkında sosyal hizmet perspektifinden bilgi ve farkındalık oluşturulmaktadır. Eğitim programı, çocuk koruma sisteminin temel prensiplerini ve işleyişini ele alarak katılımcılara bu alanda güçlü bir temel sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimde ulusal ve uluslararası çocuk koruma mevzuatı incelenerek çocuk hakları sözleşmesi ve yerel yasal düzenlemeler, çocukların korunması ve haklarının nasıl güvence altına alındığına dair önemli bilgiler sunulur. Daha sonra, koruma altında yetişen çocukların özellikleri, ihtiyaçları ve hassasiyetleri ele alınır. Katılımcılar, farklı yaş gruplarındaki çocukların farklı ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanabileceğini öğrenirler. Ayrıca, çocukların maruz kaldığı potansiyel riskler ve korunmaları için alınması gereken önlemler de vurgulanır. Diğer bölümlerde etik kurallar, gizlilik, güvenlik ve çocuğun katılımı gibi konuları ele alır.  Çocuklarla etkili iletişim kurmanın önemi vurgulanır ve duyarlı bir yaklaşımın nasıl sağlanabileceği üzerinde durulur. Eğitim programının bir diğer bölümü, idarenin hukuki ve idari yaklaşımını inceler. Katılımcılar, idarenin rolünü, sorumluluklarını ve koruma altında yetişen çocuklara yönelik hizmetlerin nasıl sağlandığını öğrenirler. Ayrıca, emsal mahkeme kararlarının nasıl değerlendirileceği ve dava sürecini kurgularken dikkate alınması gereken hususlar da ele alınmaktadır. 

Psikososyal Destek

 

Danışma hattımız aracılığıyla ücretsiz sosyal hizmet danışmanlığı sağlıyoruz ve uzman psikologlarımızla bireysel psikososyal destek sunuyoruz. 2023 yılına kadar toplamda 43 genç psikolojik destekten yaralanmıştır.

Ayrıca gönüllü psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte grup çalışmaları düzenliyoruz. Grup çalışmalarımız, “Korumadan Ayrılan Bireylerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,” “Duygu Düzenleme Grup Çalışması” ve “Gençlerin Eğitim Hayatının Desteklenmesinin Değerlendirilmesi” başlıkları altında gerçekleştirilmektedir. Bu grup çalışmalarında, korumadan ayrılan bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, , duygu düzenleme konusunda destek sağlama ve gençlerin eğitim hayatının desteklemesi gibi önemli konuları ele almaktadır.