Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi - Hayat Sende Derneği Skip to content

Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi

Gençlere Desteğimizi Sürdürüyoruz!

Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi bir güçlendirme projesidir. Koruma sürecinde ve korumadan sonraki dönemde çocuk ve gençlerin potansiyel yaşayabileceği sorunlar doğrultusunda çocukların korumadan ayrılmadan önceki süreçte güçlendirilmesi ve doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu güçlendirme ve bilgilendirmenin eksik kalması durumunda yaşanan sorunların neler olduğu Hayat Sende Derneği bünyesinde kurulmuş bulunan Çocuk Koruma Sistemi Danışma Hattı vasıtasıyla gözlemlenmiştir. Öte yandan, Hayat Sende’nin gerçekleştirdiği ilk çalıştaylardan biri koruma sonrası rehber projemizde de hedef kitle olan gençlerin katılımı ile “Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı” olmuştur.

Çalıştayda gençlerden;

  • Kurumdan ayrılma sürecinde doğru yönlendirmenin yapılmaması,
  • Kurum personelinin, çocukların ve gençlerin sahip olduğu haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması ya da bilgilendirme yapmıyor olması gibi sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

 

Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi