Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Engellenmesi - UNFPA & STGM - Hayat Sende Derneği Skip to content

ÇOCUK YAŞTA, ERKEN ve ZORLA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ
- UNFPA & STGM -

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” (ÇYEZE) projesi, Hayat Sende Derneği’nin UNFPA ve STGMnin ortaklığında yürüttüğü bir projedir.
Çocuk yaşta evlilikler, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan zarar görmelerine yol açabilir ve onların sağlıklı gelişimlerini engelleyebilir. Bu projenin önceliği, bu tür evliliklerin önüne geçmek ve gençlerin daha iyi bir gelecek için güçlendirilmelerini sağlamaktır.

Projenin temel amacı, koruma altında yetişen kız çocukları ve 18-20 yaş arasındaki genç kadınların ÇYEZE’ye sürüklenme riskini azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda üç alt çıktı belirlenmiştir: 

 1.  Koruma altındaki kız çocukları ve kadınların ÇYEZE riskini azaltmak,
 2. Derneğin ÇYEZE’nin önlenmesi için kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
 3.  Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sorunu tanımlaması ve paydaşlarla temas etmesini sağlamak.

Proje kapsamında, ÇYEZE ile mücadele strateji belgesi oluşturulacak, risk altındaki kız çocukları ve kadınlara danışmanlık hizmeti sunulacak, hedef grupla bir odak grup çalışması yapılacak, aynı zamanda projeyle ilgili meslek elemanları ve paydaşlarla da çalışma toplantıları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, paydaşları bir araya getiren bir arama çalıştayı düzenlenecek ve çalıştay çıktıları kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yaygınlaştırılacaktır.

Projenin faaliyetleri şunları içermektedir:

 • Farkındalık ve eğitim programları: Toplumda çocuk yaşta evliliklerin zararları ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar, çocuk yaşta evliliklerin sonuçlarını vurgulayarak insanları bilinçlendirmeyi amaçlar.
 • Hedef kitlenin güçlendirilmesi: Proje, gençlere yönelik eğitim, mesleki beceri geliştirme ve liderlik gibi alanlarda destek sağlar. Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli programlar sunar.
 • Ailelere destek: Proje, ailelere çocuk hakları, eğitim ve erken evliliklerin zararları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunar. Ailelerin çocuklarının eğitimine ve gelişimine destek olmaları teşvik edilir.
 • Yasal düzenlemeler: Mevcut yasal düzenlemelerin çocuk yaşta evlilikleri önlemeye yönelik etkili olduğunu sağlamak için savunuculuk çalışmaları yapılmaktadır. Gerekli durumlarda yasal değişiklikler için adımlar atılır.
 • İşbirlikleri ve ağ oluşturma: Proje, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, okullar, sağlık kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu sayede ortak hedefler doğrultusunda çalışarak etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

 

İncelemekte Fayda Var!

 1. Materyal Veritabanı: Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle İlgili Kaynaklar
  Bu site, Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle ilgili materyallerin bulunduğu kapsamlı bir “Materyal Veritabanı”nı içermektedir. Bu kaynak, öğrenciler, akademisyenler, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer ilgililere büyük bir destek sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.
 2. STGM’nin Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Sayfası
  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele konusunda etkili bir kaynak sunmaktadır. Bu sayfa, STGM’nin bu ciddi soruna yönelik çalışmalarını ve projelerini tanıtmaktadır. STGM’nin bu konudaki önemli çalışmalarını yakından takip etmek ve desteklemek için bu linke tıklayabilirsiniz.
 3. Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler Üzerine Online Eğitim Videoları
  Bu site, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin sağlık risklerini anlatan bilgilendirici videolar sunmaktadır. Çocuk yaşta evliliklerin tehlikeleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, STGM’nin oluşturduğu YouTube kanalına bu linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
Hayat Sende Logo Retina