Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Engellenmesi - UNFPA & STGM - Hayat Sende Derneği Skip to content

ÇOCUK YAŞTA, ERKEN ve ZORLA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ
- UNFPA & STGM -

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” (ÇYEZE) projesi, Hayat Sende Derneği’nin UNFPA ve STGMnin ortaklığında yürüttüğü bir projedir.

Projenin temel amacı, koruma altında yetişen kız çocukları ve 18-20 yaş arasındaki genç kadınların ÇYEZE’ye sürüklenme riskini azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda üç alt çıktı belirlenmiştir: 

 • Koruma altındaki kız çocukları ve kadınların ÇYEZE riskini azaltmak,
 • Hayat Sende Derneği’nin ÇYEZE’nin önlenmesi için kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının koruma altındaki kız çocukları ve kadınların ÇYEZE’ye sürüklenmesi konusunun paydaşlarla birlikte tanımlanarak sorunun ortaya konması ve paydaşlarla temas edilmesi

 

Bu amaç ve çıktılara ulaşmak amacıyla;

 • Koruma deneyimi olan ve çocuk yaşta, erken ve zorla evliliğe sürüklenmiş 50 kız çocuğu ve kadınla dernek bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyal hizmet vaka yönetimi desteği verildi. 10 kadına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve 10 kadına ücretsiz hukuki danışmanlık desteği verildi.
 • Proje kapsamında proje ekibi ve gönüllüleri ile birlikte ÇYEZE ile mücadele strateji belgesi oluşturuldu. Proje kapsamında proje ekibi ve gönüllüleri ile iletişim stratejisi hazırlandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve ilgili STK’larına  çalışma ziyaretleri düzenlendi.
 • Akademi, kamu, STK ve politika düzeyinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere  ÇYEZE farkındalığını artırmak ve fikir alışverişi yapmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.
 • STK, kamu ve akademideki 34 paydaşla arama çalıştayı gerçekleştirildi ve buradaki çalıştay çıktıları raporlaştırılarak politika düzeyinde savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirildi.
 • Hayat Sende Derneği sosyal medya hesaplarında farkındalık paylaşımları yapılarak kamuoyunun bilinçlenmesi için çalışmalar yapıldı. 
 

 

İncelemekte Fayda Var!

 1. Materyal Veritabanı: Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle İlgili Kaynaklar
  Bu site, Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle ilgili materyallerin bulunduğu kapsamlı bir “Materyal Veritabanı”nı içermektedir. Bu kaynak, öğrenciler, akademisyenler, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer ilgililere büyük bir destek sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.
 2. STGM’nin Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Sayfası
  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele konusunda etkili bir kaynak sunmaktadır. Bu sayfa, STGM’nin bu ciddi soruna yönelik çalışmalarını ve projelerini tanıtmaktadır. STGM’nin bu konudaki önemli çalışmalarını yakından takip etmek ve desteklemek için bu linke tıklayabilirsiniz.
 3. Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler Üzerine Online Eğitim Videoları
  Bu site, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin sağlık risklerini anlatan bilgilendirici videolar sunmaktadır. Çocuk yaşta evliliklerin tehlikeleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, STGM’nin oluşturduğu YouTube kanalına bu linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
Hayat Sende Logo Retina