Çocuk Koruma Sistemi Hattı - Hayat Sende Derneği Skip to content

DANIŞMA HATTI

Hayat Sende Derneği Danışma Hattı

Hayat Sende Danışma Hattı, koruma altında bulunan çocuk ve gençler, çocuk koruma sisteminden reşit olarak veya reşit olmadan koruma kararı kaldırılarak ayrılan bireyler, koruyucu aile ve evlat edinen aileler ve koruyucu aile ve evlat edinmek için başvuru sürecinde bulunan bireylere karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde yönlendirme yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.

Danışma Hattına başvuru yapmak isteyenlerin sayfanın en altındaki formu doldurmaları gerekmektedir.

 Danışma Hattı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında koruma altında bulunan çocuk ve gençler, çocuk koruma sisteminden reşit olarak veya reşit olmadan koruma kararı kaldırılarak ayrılan çocuk ve bireyler, koruyucu aile ve evlat edinen aileler ve koruyucu aile ve evlat edinmek için başvuru sürecinde bulunan bireylere karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde yönlendirme yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Mevzuatta yer alan hakları konusunda çocuk ve gençler ile ailelerine bilgilendirme yapmak, gerekli durumlarda örnek davaları ve emsal kararları sunmak, dilekçe yazma gibi konularda destek olmak, hatta dahil kurumların kapasiteleri doğrultusunda hukuki ve psiko-sosyal destek sağlamaktır.

Danışma Hattının bir diğer amacı da, Çocuk Koruma Sisteminden hizmet alanların karşılaştığı sorunların yıllık olarak derlenmesi ve bir rapor halinde sorunların ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılarak söz konusu sorunların üstesinden gelinmesini sağlamaktır. Ayrıca, alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır.

Danışma hattına başvuran kişilerin kimlik bilgileri üçüncü kişilerle asla paylaşılmayacaktır.

Danışma hattına başvuran kişilere hizmet standartları gereği en fazla beş iş günü içinde bilgilendirme yapılacaktır.

Önemli Not 1: Bu formdaki bilgiler dernek online arşivinde gizli olarak tutulacak olup, işlemi takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar imha edilecektir. Bu formdaki bilgiler kurum dışından kişilerle ilgisi dışında paylaşılmayacaktır.

Önemli Not 2: Hayat Sende Derneği müracaatçıya danışmanlık ve yönlendirme sağlayacaktır. Hayat Sende’nin kapasitesi doğrultusunda hukuki ve psiko-sosyal destek de sağlanabilecektir. Müracaatçının söz konusu destekler karşısında hak kayıpları ve mali kayıpları olabileceği durumların oluşması durumunda Hayat Sende Derneği hukuki olarak sorumsuzdur. Müracaatçı bu formda yer alan soruyu tıklayarak söz konusu durumlar hakkında Hayat Sende Derneği’nin hukuki sorumsuzluğunu kabul etmiş olur. Hayat Sende Derneği müracaatçıların verilerini kişilerin özel bilgilerini vermeden derleyerek savunuculuk ve bilgilendirme çalışmalarında kullanabilir.

Çocuk Koruma Sistemi Danışma Formu