Koruma altında yetişen gençleri mentorluk programları ile destekliyoruz. Mentorluk programlarının amacı koruma altındaki gençlere kariyer gelişimi, kişisel gelişim ve akademik gelişim noktasında destek sağlamaktır. Bu amaçla alanında deneyimli mentorlar ile koruma altında yetişen gençleri bir araya getiriyoruz.

YABANCI DİL GELİŞTİRME MENTORLUK PROGRAMI

Programda koruma altında yetişen üniversite öğrencisi gençlerin yabancı dil gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Amaç gençlere birebir ders anlatmanın ötesinde yabancı dil öğrenme yöntemlerini keşfetmelerine destek olmak ve yetkinliklerini arttırmaktır.

Mentorluk programı 6 aylık dönemde ONLINE olarak gerçekleştirilmektedir. Haftada bir gün en az 2 en çok 5 saatlik görüşmelerle yabancı dil geliştirme sürecinde gençlere birebir destek sağlanmaktadır. 

Programda dil yeterliliği ileri düzeyde olan ve bunu belge ile kanıtlayabilen veya yabancı dil öğretmenliği/bölümü  mezunu olan bireyler gönüllü mentor olarak yer almaktadır. Bu programda mentor olarak yer almak istiyorsanız formu doldurabilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız. 

KARİYER MENTORLUK PROGRAMI

Koruma altında yetişen üniversite öğrencisi/mezunu 18-30 yaş arasındaki gençlerin kariyer gelişimlerine yönelik becerilerini deneyim paylaşımı ile geliştirmek hedeflenmektedir. 

Programda gencin ihtitacı olan alanlarda becerisinin artırılması; üniversite, iş ve kariyer alanlarında güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi; mentor ile planlı bir karşılıklı öğrenme süreci oluşturması amaçlanmaktadır. Ayrıca mentorların deneyim ve bilgi paylaşımı; gençlerle çalışma becerilerinin de gelişmesi sağlanmaktadır.

30 yaş ve üstü; üniversite mezunu; kendi öğrenme deneyimlerini aktarmaya istekli; gençlerle çalışma motivasyonuna sahip ve karşılıklı öğrenmeye açık gönüllü mentor olarak yer almaktadır. Bu programda mentor olarak yer almak istiyorsanız formu doldurabilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız.