Dernek yönetim kurulu Mustafa Dikyar Başkanlığında toplanmış olup; Dernek tüzüğü gereği tüzüklü genel kurulun 14 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Hayat Sende Derneği Necatibey Cad. No: 27/11 Kızılay Çankaya Ankara adresinde bulunan Dernek ofisinde yapılmasına; yeterli çoğunluğun toplanmaması durumunda 21 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da yukarıda belirtilen adreste yapılmasına, ikinci toplantıda yeterli çoğunluğa bakılmaksızın toplantının gerçekleştirilmesine, Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına
  3. Divan Kurulunun oluşturulmasına
  4. Derneğin faaliyetleri ve hesapların genel kurula sunulmasına
  5. Denetleme Kurul raporlarının okunmasına
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesine
  7. Aday listelerinin divana sunulmasına
  8. Tüzük değişikliği önerilerinin ele alınmasına,genel kurula sunulmasına
  9. Adayların ve isteyen üyelerin konuşmasına
  10. Temenniler ve isteklerin gündeme getirilmesi şeklinde düzenlenmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tüzüklü Genel Kurul Toplantısına Dernek üyelerinin katılımı saygıyla rica olunur.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Yönetim Kurulu