TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02- 200000040 HİZMET ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-200000040 Hayat Sende Kapasitesini
Güçlendiriyor! Projesi uygulanması çerçevesinde Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
tarafından Sosyal medya reklam danışmanlığı ve web sitesi yaygınlaştırma hizmet alımı.
Madde 2 – Hizmetin Amacı:
4.4 Tanıtım, İletişim ve Görünürlük Çalışmaları kapsamında 4.4.3 Web sitesi yaygınlaştırma
başlığında hizmetler gerçekleştirmek amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
Madde 3 – Hizmetin Kapsamı:
4.4.3 Websitesi yaygınlaştırma hizmet alımı bedeli: Proje ve çıktılarının yaygınlaştırılması için
9 ay boyunca web sitesi yaygınlaştırma hizmet alımı bedelidir.
Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama
4.1. Hizmetin sağlanacağı yer

Ankara

4.2. Başlama tarihi ve uygulama süresi
En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (31.10.2023) kadar sürmesi
hedeflenmektedir.
Madde 5: Deneyim / Özellik:
● Sosyal medya yönetim tecrübesine sahip
● Tecrübesini portfolyo ile sunabilen
● Sivil toplumda sosyal medya ve web sitesi yönetimi bilgisine sahip
● Websitesi yaygınlaştırma bilgisine sahip
Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda
belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma
sağlanacaktır.
Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde
iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme
bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.
Tekliflerinizi [email protected] adresine 17 Nisan 2023 saat 17.00’ye kadar iletmenizi
rica ediyoruz.

Tavsiye Edilen Yazılar