TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02- 200000040 HİZMET ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-200000040 Hayat Sende Kapasitesini
Güçlendiriyor! Projesi uygulanması çerçevesinde Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
tarafından İşe alım prosedürü hazırlama ve Çalışan yönetim prosedürü hazırlama
danışmanlığı hizmet alımı.
Madde 2 – Hizmetin Amacı:
2.1. Danışmanlık hizmeti “ Faaliyet 1.1: İşe alım prosedürü hazırlamak ve Faaliyet 1.2:
Çalışan yönetim prosedürü hazırlamak” faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla hizmet alımı
gerçekleştirilecektir. Hizmet alımı ile Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’ne bir işe alım
prosedürü hazırlanması ve bir çalışan yönetim prosedürü hazırlanması amaçlanmaktadır.
Madde 3 – Hizmetin Kapsamı:
Hizmet kapsamında destek verecek uzmanın 2 aylık süreçte 44 saatlik bir danışmanlık
sunması planlanmaktadır.
● Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’nin halihazırdaki sürecini incelemek ve
varolan prosedürün güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek (8 saat)
● Benzer yapıdaki sivil toplum kuruluşlarının işe alım prosedürlerini belirlemek (8 saat)
● Benzer yapıdaki sivil toplum kuruluşlarının çalışan yönetim prosedürlerini belirlemek
(8 saat)
● Hayat Sende İşe alım ve çalışan yönetimi prosedürünü hazırlamak (20 saat)
Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama
4.1. Hizmetin sağlanacağı yer

Ankara

4.2. Başlama tarihi ve uygulama süresi
En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (31.10.2023) kadar sürmesi
hedeflenmektedir.
Madde 5: Deneyim / Özellik:
● İşe alım ve çalışan yönetimi konusunda deneyimli
● İşe alım ve çalışan prosedürü hazırlama konusunda deneyimli
● Tercihen sivil toplum alanında deneyimli
● Çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
● En az Lisans mezunu olan

Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda
belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma
sağlanacaktır.

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde
iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme
bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.
Tekliflerinizi [email protected] adresine 17 Nisan 2023 saat 17.00’ye kadar iletmenizi
rica ediyoruz.

Tavsiye Edilen Yazılar