Geleceğe Koşanlar Projesi

Geleceğe Koşanlar Mentorluk

GELECEĞE KOŞANLAR

Hayat Sende olarak Dalyan Vakfı’nın desteğiyle Geleceğe Koşanlar projesini yürüttük. Geleceğe Koşanlar projesinin amacı korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin maddi ve sosyal imkanlar ile kariyer açısından desteklenmesidir. Projede mentorluk desteğine ilişkin altyapıları Dalyan Vakfı’nın desteğiyle oluştururken, burs ve eğitim programlarımızı sizlerin katkılarıyla şekillendiriyoruz. Projede ilk yıl 30 olmak üzere, üç yıl içinde koruma altında yetişen 157 gence ulaşılması planlanmıştır.

Geleceğe Koşanlar Mentorluk projesiyle;
 • Koruma altındaki bireylerin eğitim hayatına devamlılığının sağlanması,
 • Korumadan ayrıldıklarında temel yaşam becerileri edinebilmeleri konusunda desteklenmesi,
 • Gençlerin bireysel becerilerinin artırılması ve öz farkındalık oluşturulması,
 • Korumadan ayrılan gençlerin kariyer planlamalarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için güçlendirme çalışmasının yapılması,
 • Söz konusu gençlerin sivil alanda aktif çalışma konusunda duyarlılığının artırılması,
 • Korumadan ayrılan gençlerin sosyal katılım ve sosyal uyum sorunlarıyla baş etme mekanizmalarının oluşturulması,
 • Dezavantajlı konumdaki bu gençlere yönelik sosyal farkındalığın artırılması ve kurumların bu anlamda harekete geçirilmesi,
 • Sivil toplum çalışmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarında şirketlerin katılımının artırılması, amaçlanmıştır.
Mentorluk Projesi kapsamında 3 yıl içerisinde 4 farklı mentorluk programı uygulamıştır:
 • Birebir Mentorluk (düzenli menti-mentor birebir ve yüz yüze görüşmeleri)
 • Grup Mentorluğu (benzer hedeflere sahip mentilerin mentorların kolaylaştırıcı rolü ile grup dinamiği çerçevesinde düzenli ve toplu olarak görüşmeleri)
 • Akran Mentorluğu (güçlendirilmiş ve rol-model olabilecek eski mentilerin daha küçük yaştaki mentilere deneyim aktarımında bulunması ve birebir görüşmesi)
 • Online Mentorluk (menti-mentor görüşmelerinin online bir veya birden fazla platform yardımıyla birebir gerçekleştirilmesi)
Geleceğe Koşanlar Projesi ile ulaşılacak olan hedef grup devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerdir:
 • 1. Yıl Mentorluk Projesi 19-22 yaşındaki üniversite öğrencisi koruma altındaki gençlerle 20 menti-mentor eşleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
 • 2. Yıl Mentorluk Projesinin 15-18 yaş aralığındaki 20 lise öğrencisiyle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 1. Yıl programda yer alan üniversite öğrencilerinin güçlendirilmesine kariyer odaklı grup mentorluğu üzerinden devam edilecektir. Aynı zamanda, Ankara dışındaki üniversite öğrencileri için 20 kişilik bir gruba online mentorluk sağlanmıştır..
 • 3. Yıl Mentorluk Projesi 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencileriyle ve 19-22 üniversite öğrencileriyle mentorluk programlarına devam ederken, akran mentorluğu uygulanarak koruma altında yetişmiş üniversite öğrencilerinin üniversiteye yeni başlayan akranlarına mentorluk sağlaması amaçlanmaktadır. Kurumda çalışan personele mentorluk eğitimi verilerek lise çağındaki mentiler ile eşleştirilmiştir..
Geleceğe Koşanlar Projesinin Yöntemi

Geleceğe Koşanlar projesi bütüncül bir yaklaşımla üç ayaklı bir strateji çerçevesinde şekillendirilmiştir.

 • Maddi Destek: Koruma altında yetişen gençlerin okul dönemi boyunca Hayat Sende Derneği Burs Yönergesi uyarınca iki dönem halinde dönemlik 1.000 TL, yılda 2.000 TL burs verilerek maddi olarak desteklenmesi.
 • Koruma Altındaki Gençler Akademisi Kampı: Yaz tatili döneminde bir hafta sürecek Koruma Altındaki Gençler Akademisi Kampına bursiyerlerce katılım sağlanması ve gençlerin sosyal katılımlarının artırılması.
 • Mentorluk Desteği: Bursiyerlere tüm yıl boyunca Hayat Sende Mentor Ağı vasıtasıyla kariyer yönetimi alanında mentorluk desteği sağlanması.

Hayat Sende, Türkiye’nin Şeffaflık Platformu Açık Açık’ın üyesidir. Açık Açık’ta oluşturduğumuz beyanlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Katkılarınız için buraya tıklayınız.