Çocuk Korumada Sistemik Irkçılıkla Mücadele

Çok uzun zamandır, Siyahi ailelerin önemli karar noktalarında aşırı temsil edilmesiyle birlikte ülke çapında çocuk koruma sistemlerinde ırksal eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu, New York Çocuk Hizmetleri İdaresi’nin (Administration for Children’s Services – ACS) uzun zamandır New York sisteminde ele almaya kararlı olduğu bir konudur, ancak toplumun sistemik ırksal eşitsizlikleri acı verici şekilde kabul etmesiyle, şimdi her zamankinden daha agresif ve kapsamlı adımlar atıyoruz. Dr. Martin Luther King’in dediği gibi, “Doğru olanı yapmak için her zaman doğru zamandır.”

Bu sorun, Eyalet Merkezi Kayıt Sistemine (Statewide Central Register – genellikle çocuk istismarı yardım hattı olarak da bilinir) yapılan olası çocuk istismarı ve ihmal ihbarlarında dramatik şekilde ırksal eşitsizliklerin görülmeye başlamasıyla ortaya çıkmış ve daha sonra New York Çocuk Hizmetleri İdaresi’nin bunu yasa gereği soruşturması gerekmiştir. Siyahi çocukların şehir nüfusunun sadece %23’ünü oluşturmasına rağmen, 2019 yılında, New York genelinde tutulmuş istismar ve ihmal raporlarının yaklaşık % 41’i, Siyahi ailelerin çocuklarını kapsamaktaydı.

Hem yetkili muhabirlerin hem de halkın bizi gerçek çocuk güvenliği riskleri konusunda uyarmasını istesek de, ailelerin gereksiz ve uygun olmayan raporlar ve soruşturmalardan etkilenmesini istemiyoruz.

Önceden kaynak ve destek sağlayarak, ailelerin çocuk koruma sistemleri ile etkileşimini azaltmak için çok çalışmaktayız. Bu çalışma, yeni doğan ve bebekler için güvenli uyku uygulamaları, çocuklar için tehlikeli ilaçların emniyetli bir şekilde saklanması ve çocuklu evlerin pencere korumalarıyla donatılması gibi ebeveynler için önemli konularda çocuk güvenliği kampanyalarını kapsamaktadır. Ayrıca, ebeveynlere sosyal bağlantılar kurmak ve yiyecek ve giyecek gibi somut kaynaklar (özellikle COVID-19 salgını sırasında önemli) için güvenli ve besleyici bir ortam sağlamak için, çocuk koruma oranının tarihsel olarak yüksek olduğu çevrelerde bulunan üç “Aile Zenginleştirme Merkezi”ni destekliyoruz.

New York Çocuk Hizmetleri İdaresi, çocuk istismarı acil yardım hattına bildirimde bulunulmasına gerek kalmadan destek sağlamanın birçok yolu konusunda çocuklar ve ailelerle çalışan uzmanları eğitmektedir. Ayrıca, New York eyaletini, tüm New York Çocuk Hizmetleri İdaresi personeli için uyguladığımız gereklilik gibi, yetkili muhabirler için de örtük önyargı eğitimi talep etmeye çağırıyoruz, böylece bilinçsiz önyargı, ailelerin siyahi olmaları nedeniyle fazladan rapor edilmelerine yol açmayacaktır.

Bir raporla dikkatimizi çeken aileler için, ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek ve hizmetlerin sağlanmasını vurguluyoruz. İşbirliğine Dayalı Değerlendirme, Yanıt, Katılım ve Destek (Collaborative Assessment, Response, Engagement and Support – CARES) programımız, New York Çocuk Hizmetleri İdaresi’nin yakın bir güvenlik veya istismar sorunu olmadığında tam bir çocuk koruma araştırmasından vazgeçmesini ve bunun yerine ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri belirlemek için ailelerle işbirliği yapmasına olanak tanır. Gereksiz araştırmaları azaltmayı amaçlayarak bu programı 2021 yılının başlarında şehir genelinde genişleteceğiz.

Soruşturmalar yürütürken ve hatta emniyetle ilgili endişeleri belirlerken bile, hedefimiz her zaman güvenlik açısından mümkün olduğu sürece çocukları evde aileleriyle birlikte tutmaktır. Geçen yaz, çocukları gelecekteki olası risklerden koruyacak şekilde tasarlanmış yeni koruma bir programı uyguladık ve şimdi New York’un tüm bölgelerinde ailelere yönelik artan aile sesi ve seçenekleriyle ve özellikle odak noktası aile ihtiyaçlarını karşılamada ırksal eşitliğe belirgin bir şekilde odaklanan 10 farklı hizmet modeli sunulmaktadır.

Bir çocuğu güvende tutmak için koruyucu aile bakımı geçici olarak gerekli olduğunda, tüm çocuklar için daha tarafsız deneyimler ve sonuçlar elde etmeye odaklanırız. Koruyucu bakım altındaki çocuk sayısını ve bakım altında kalma sürelerini azalttık. Çocukları aşina olmadıkları ebeveynlerin yerine, daha sıklıkla aile üyeleri ve arkadaşlarının yanına yerleştiriyoruz ki böylelikle aileleri ile daha yakın bir bağlantıda oluyorlar.

Ebeveynleri Destekleyen Ebeveynler (Parents Supporting Parents) adıyla anılan, şu anda koruyucu aile gözetiminde olan çocukların ebeveynleri ile çocuk koruma tecrübesine sahip bir ebeveynin işbirliği içinde olacağı yeni bir girişim başlattık. Bu girişim içindeki ebeveynler, diğer ebeveynleri güçlendirmek ve koruyucu aile sistemindeki önyargı ve baskıyı ortadan kaldırmak ve nihayetinde ailelerin yeniden birleşmesine yardımcı olmak için önemli müttefikler olacaklar.

Bu çalışma, çocuklarla ve ailelerle olan ilişkilerimizi dönüştürmek için gereklidir ve bu yönde çaba göstermeye içeriden başlamalıyız. Çocuk koruma sisteminde, sistemik ırkçılıkla mücadelede New York Çocuk Hizmetleri İdaresi olarak kendi iç yapımıza, politikalarımıza, uygulama sistemlerimize ve örtük önyargılarımıza kendi içimizden bakmalıyız. Eşitlik Stratejileri Ofisimizin (Office of Equity Strategies) öncülüğünde sistem düzeyinde değişimi sağlamak adına gerekli olan kilit müdahale alanlarını belirlemek için ön saflardaki personelin, ailelerin ve toplulukların ırksal eşitlik deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve önceliklerinin bağımsız bir değerlendirmesini başlatıyoruz.

Irksal eşitsizlikler çocuk koruma sisteminin mirası olmuştur, ancak geleceği olmak zorunda değildir. Tüm çocuk koruma toplulukları ile birlikte çalışarak, bir çocuğun veya ailenin renginin nasıl bir hayat süreceklerini belirlemediği bir toplumu destekleyebilir ve bu sistemi başarabiliriz.

 

Bu yazı Güneş Atalay tarafından Hayat Sende Derneği adına Türkçeye kazandırılmıştır.

Yazının orjinal linkine ulaşmak için tıklayınız.