Çocuk Koruma Sisteminde Son Dönemdeki İddialar

Hayat Sende Derneği olarak 2007 yılından beri koruma altında yetişen çocuklar ve korumadan ayrılan bireylerin hayatlarına yenilikçi çözümler getirmek için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Son dönemde koruma altında yetişen çocuk ve gençlere ilişkin gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak Hayat Sende Derneği yönetimi, korumada yetişen bireyler, alanda çalışan uzmanlar ve gönüllüler ile 27/09/2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda özetle,

  • Çocuk Destek Merkezlerine ilişkin Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kamuoyuna daha fazla bilgilendirme yapması,
  • Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin bahsekonu alandaki sorunların çözümüne katkı sağlaması için yapıcı bir diyaloğa ön ayak olması,
  • Diyalog zemininin oluşturabilmesine teminen ivedilikle tüm paydaşların katılımıyla dijital bir çalıştay düzenlenmesi ve yol haritası belirlenmesi,
  • Aleyna Çakır davasına Bakanlıkça müdahil olunması ve gerekli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması,
  • Çocuk Destek Merkezlerinde çalışan personelin buraları sürgün gibi görmesininn engellenmesi, burada çalışan personele diğer personelin en az %50 daha fazla ödeme yapılması,
  • Uzun zamandır hayata geçirilmeye çalışılan fakat Maliye Bakanlığı’nın bütçe tahsis etmemesi gerekçe gösterilerek bir türlü hayata geçmeyen profesyonel koruyucu ailelik modelinin hayata geçirilmesi,
  • Çocukların önündeki yoksulluk zincirinin kırılabilmesinin en önemli yolunun eğitim hakkına daha fazla erişebilmek olduğu göz önünde bulundurularak koruma altındaki gençlere özel üniversitelerde kontenjan açılmasının sağlanması, bu sayede bu gençlerin koruma kararlarının uzatılması, hayata daha eşit ve güçlü bir şekilde atılabilmelerinin temini,
  • Koruma altındaki çocukların temel gelire ulaşmadan ve hayatını sürdürme becerileri sağlanmadan korumadan ayrılmasının engellenmesi, korumadan ayrılma yaşının çocuk istemedikçe 21 yaşına kadar uzatılması

önerileri ele alınmıştır.

Bahsekonu hususlarda tüm paydaşların katılımı ve uzlaşısıyla ivedilikle karar alınması konusunda süreçlerin takipçisi olacağız.

 

HAYAT SENDE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Tavsiye Edilen Yazılar