Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi

Eurochild ile Türkiye’de Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi’ni Yürütüyoruz!

Eurochild ve Martin James Vakfı 2021-2022’de Yunanistan’dan Roots Araştırma Merkezi’nin ve Türkiye’den Hayat Sende Derneği’nin projesini desteklenmeye değer buldu.

“Türkiye’de Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında koruyucu ailelik ve evlat edinmeye ilişkin eğitimler düzenledik. Eğitimlerde hem mevzuat süreçlerini hem de bir çocuğu aileye dahil etme sürecinde neler yaşandığını konuştuk. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği-KOREV ile birlikte online ve yüz yüze gerçekleştirilen 20 eğitime 482 koruyucu aile ve evlat edinme adayı katılım gösterdi. 30 çocuk ve aile ücretsiz psikososyal destekten yararlandı. Proje ve oturumlar 12 sosyal medya paylaşımı ve e-posta yoluyla duyuruldu. Katılımcılara ön test ve son test uygulanarak eğitimin niteliği ölçüldü. 

Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesiyle;
 • Toplumun koruyucu ailelik ve evlat edinme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması 
 • Kişilerin koruyucu aile veya evlat edinme adaylarının sürecinin kolaylaştırılması
 • Toplumda koruyucu ailelik ve evlat edinmeye yönelik var olan önyargılar ile mücadele edilmesi
 • İhtiyaç duyan koruyucu aile ve evlat edinen ailelere ücretsiz psikososyal destek sağlanması hedeflenmiştir. 
Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitimleri Sürecinde;
 • Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi eğitimleri online bir platform (Zoom) üzerinden ve yüz yüze olmak üzere toplam 20 seans gerçekleştirildi. Yerel bir STK (Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği-KOREV) ile birlikte eğitim oturumları yapıldı.
 • Oturumlara 482 koruyucu aile ve evlat edinme adayı katıldı. Proje sürecinde katılımcılara ön test ve son test uygulanmıştır. 264 katılımcı ön testi, 121 katılımcı ise son testleri ve değerlendirme anketini doldurmuştur.
Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç ve Etkileri:
 • 30 yararlanıcı psiko-sosyal destekten yararlanmıştır. Bunların 21’i evlat edinilen/koruyucu ailede bulunan çocuklar/gençler ve 9’u evlat edinilen/koruyucu ebeveynlerdir.
 • Çocuklar ve gençler, bakım öncesi ve bakım sırasında yaşadıkları zorluklar nedeniyle başvurdu.
 • Aileler, evlat edinme/koruyucu ebeveynlik sürecinde ebeveyn olarak yaşadıkları zorluklar nedeniyle başvurdu.

Geleceğe Koşanlar Projesi

Geleceğe Koşanlar Mentorluk

Mentorluk, Burs, Sosyal İmkanlar, Kamp…

Hayat Sende olarak Dalyan Vakfı’nın desteğiyle Geleceğe Koşanlar projesini yürütüyoruz. Geleceğe Koşanlar projesinin amacı korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin maddi ve sosyal açılar ile kariyer açısından desteklenmesidir. Projede mentorluk desteğine ilişkin altyapıları Dalyan Vakfı’nın desteğiyle oluştururken, burs ve eğitim programlarımızı sizlerin katkılarıyla şekillendiriyoruz. Projede ilk yıl 30 olmak üzere, üç yıl içinde koruma altında yetişen 157 gence ulaşılması planlanmaktadır.
Geleceğe Koşanlar Mentorluk projesiyle;
 • Koruma altındaki bireylerin eğitim hayatına devamlılığının sağlanması,
 • Korumadan ayrıldıklarında temel yaşam becerileri edinebilmeleri konusunda desteklenmesi,
 • Gençlerin bireysel becerilerinin artırılması ve öz farkındalık oluşturulması,
 • Korumadan ayrılan gençlerin kariyer planlamalarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için güçlendirme çalışmasının yapılması,
 • Söz konusu gençlerin sivil alanda aktif çalışma konusunda duyarlılığının artırılması,
 • Korumadan ayrılan gençlerin sosyal katılım ve sosyal uyum sorunlarıyla baş etme mekanizmalarının oluşturulması,
 • Dezavantajlı konumdaki bu gençlere yönelik sosyal farkındalığın artırılması ve kurumların bu anlamda harekete geçirilmesi,
 • Sivil toplum çalışmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarında şirketlerin katılımının artırılması, amaçlanmaktadır.
Geleceğe Koşanlar Mentorluk
Geleceğe Koşanlar Mentorluk
Mentorluk Projesi kapsamında 3 yıl içerisinde 4 farklı mentorluk programı uygulamıştır:
 • Birebir Mentorluk (düzenli menti-mentor birebir ve yüz yüze görüşmeleri)
 • Grup Mentorluğu (benzer hedeflere sahip mentilerin mentorların kolaylaştırıcı rolü ile grup dinamiği çerçevesinde düzenli ve toplu olarak görüşmeleri)
 • Akran Mentorluğu (güçlendirilmiş ve rol-model olabilecek eski mentilerin daha küçük yaştaki mentilere deneyim aktarımında bulunması ve birebir görüşmesi)
 • Online Mentorluk (menti-mentor görüşmelerinin online bir veya birden fazla platform yardımıyla birebir gerçekleştirilmesi)
Geleceğe Koşanlar Projesi ile ulaşılacak olan hedef grup devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerdir:
 • 1. Yıl Mentorluk Projesi 19-22 yaşındaki üniversite öğrencisi koruma altındaki gençlerle 20 menti-mentor eşleşmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir.
 • 2. Yıl Mentorluk Projesinin 15-18 yaş aralığındaki 20 lise öğrencisiyle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 1. Yıl programda yer alan üniversite öğrencilerinin güçlendirilmesine kariyer odaklı grup mentorluğu üzerinden devam edilecektir. Aynı zamanda, Ankara dışındaki üniversite öğrencileri için 20 kişilik bir gruba online mentorluk sağlanacaktır.
 • 3. Yıl Mentorluk Projesi 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencileriyle ve 19-22 üniversite öğrencileriyle mentorluk programlarına devam ederken, akran mentorluğu uygulanarak koruma altında yetişmiş üniversite öğrencilerinin üniversiteye yeni başlayan akranlarına mentorluk sağlaması amaçlanmaktadır. Kurumda çalışan personele mentorluk eğitimi verilerek lise çağındaki mentiler ile eşleştirilmesi hedeflenmektedir.
Geleceğe Koşanlar Mentorluk
Geleceğe Koşanlar Projesinin Yöntemi

Geleceğe Koşanlar projesi bütüncül bir yaklaşımla üç ayaklı bir strateji çerçevesinde şekillendirilmiştir.

 • Maddi Destek: Koruma altında yetişen gençlerin okul dönemi boyunca Hayat Sende Derneği Burs Yönergesi uyarınca iki dönem halinde dönemlik 1.000 TL, yılda 2.000 TL burs verilerek maddi olarak desteklenmesi.
 • Koruma Altındaki Gençler Akademisi Kampı: Yaz tatili döneminde bir hafta sürecek Koruma Altındaki Gençler Akademisi Kampına bursiyerlerce katılım sağlanması ve gençlerin sosyal katılımlarının artırılması.
 • Mentorluk Desteği: Bursiyerlere tüm yıl boyunca Hayat Sende Mentor Ağı vasıtasıyla kariyer yönetimi alanında mentorluk desteği sağlanması.

Hayat Sende, Türkiye’nin Şeffaflık Platformu Açık Açık’ın üyesidir. Açık Açık’ta oluşturduğumuz beyanlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Katkılarınız için buraya tıklayınız.

Deneyimden Çocuğa Projesi

Deneyimden Çocuğa Projesi

Gençler Haklarını Bilmeli…

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Çocuk Fonu Projesi kapsamında yürütülen Deneyimden Çocuğa Projesi, Hayat Sende temel stratejileri doğrultusunda koruma altındaki çocuk ve gençlerin sahip oldukları hakları bilmeleri ve haklara erişim mekanizmaları konusunda kapasite geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bu proje doğrultusunda korumada olan 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencisi 20 genç ile 15-18 yaş arası Ankara’da bulunan kurumlardaki 150 çocuğa temel haklar ve koruma altında olmaktan kaynaklı sahip olunan haklara erişim eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Ocak 2019- Mart 2020 tarihleri arasında yürütülen projede koruma deneyimi olan gençlerin katılımı ile ihtiyaç alanlarının ve potansiyel çözüm önerilerinin tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda Koruma Sonrası Topluma Geçiş Rehberi hazırlandı ve yayınlandı.

Çalıştay sonrasında Ankara’da koruma altında olan 15-18 yaş arasındaki gençlere temel haklar ve koruma altındaki haklar konusundaki eğitimler yine korumdan çıkan Hayat Sende Derneği’nden eğitim alan 20 genç tarafından verilecektir.

Proje sonunda çocuk koruma sistemi içerisinde yer alan çocuk ve gençlere yönelik olarak temel düzeyde farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Logo
Deneyimden Çocuğa Projesi
Deneyimden Çocuğa Projesi

STGM Birlikte Kapasite Geliştirme Projesi

Birlikte Projesi ile birlikte Hayat Sende Derneği kurumsal kapasitenin güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlamıştır. Bu somut adımların başında 3 yıllık Stratejik Plan ve 2019 Çalışma Programını hazırlama aşamasında dışarıdan bir göz olarak STGM’den destek almıştır. STGM’nin önerilerde bulunarak gelişmesine katkı sunduğu bu toplantılar derneğin Stratejik Plan ve Çalışma Programı geliştirme kapasitesini artırmıştır. Hayat Sende Derneği Birlikte Programı kapsamında hazırlamış olduğu iyileştirme planları ile kendisine ayna tutmaya çalışmış ve eksiklerini tespit etme ve çözüme kavuşturmak için harekete geçme noktasında büyük adımlar atmıştır.

Hayat Sende Derneği Birlikte Programı kapsamında istihdam etmiş olduğu iletişim departmanı sorumlusu sayesinde hem sosyal mecralardaki paylaşımları hem de bağışçıları ile iletişiminin güçlendirmesini sağlamıştır. Savunuculuk birimi ve proje birimi bünyesinde çalışan arkadaşların gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların bağışçılara, destekçilere, takipçilere aktarılması da Hayat Sende Derneğinin bilinirliğinin ve bağışlarının artmasını sağlamıştır. Bu durum sayesinde 2017’de yaklaşık beşyüzbin TL olan geliri 2018 sonunda yediyüzbin TL’ye ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde de bu bu miktarın arttığı gözlemlenmiştir.

Etiketsiz Eğitim

“Etiketsiz Eğitim” projesi ile devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamında etiketlenmesini önleme yolunda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle yapılan bir analiz çalışmasıyla etiketlenmenin kaynakları, bulguları incelenmiş; daha sonra oluşturulan bir grup ile gerçekleştirilen çalıştay ile soruna yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.

Okumaya devam et

Sosyal Duvarları Yıkalım

Hayat Sende Sosyal Duvarları Yıkalım

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik toplum ve medya nezdindeki etiketlenmeden kaynaklanan olumsuz önyargılara ve toplumla söz konusu bireyler arasına örülen sosyal duvarlara karşı, medyada ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için, bilimsel ve etik temele dayanan söylem ve uygulamalar benimseyerek mücadele etmeyi amaçlayan bir girişimdir.

Okumaya devam et

15200 Belgeseli

15200 Belgeseli

Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ayrılan bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştiren derneğimize ulaşan hedef kitlemizin en önemli sorunlarının başında biyolojik aileye dönüş projeleri, korumada iken kaçma gibi nedenlerle koruma kararı kaldırılan çocuk ve gençler bulunmaktadır. Bu durumda bulunan birey sayısı ASPB eski Müsteşarı ile yapılan ve tüm yurttan ayrılan bireylerin kurduğu derneklerin temsilcilerinin katıldığı görüşmede 15.200 olarak belirtilmiştir.

Okumaya devam et