15200 Belgeseli

15200 Belgeseli

Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ayrılan bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştiren derneğimize ulaşan hedef kitlemizin en önemli sorunlarının başında biyolojik aileye dönüş projeleri, korumada iken kaçma gibi nedenlerle koruma kararı kaldırılan çocuk ve gençler bulunmaktadır. Bu durumda bulunan birey sayısı ASPB eski Müsteşarı ile yapılan ve tüm yurttan ayrılan bireylerin kurduğu derneklerin temsilcilerinin katıldığı görüşmede 15.200 olarak belirtilmiştir.

Koruma altında yetişen bireylerin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 3413 sayılı Korunmaya İhtiyacı Olan Bireylerin İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük çerçevesinde kamuda işe yerleştirilme hakları bulunmaktadır. Ayrıca, 19/02/2014 tarihinde çıkarılan mevzuat gereği koruma altındaki bireylerin SGK primleri korumadan ayrıldıktan sonra özel sektörde istihdam edilmeleri durumunda 5 yıl boyunca devlet tarafından üstlenilmektedir. Koruma kararı kaldırılan bireylerin ise bu ve benzeri haklardan yararlanamamaları bu bireylerin hayata uyumunu zorlaştırmakta, yıllardır sürdürülen bireysel hukuk mücadeleleri ile çok küçük ve kısmi ilerlemeler sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Hayat Sende Derneği olarak kurum bakımından çıkartılan veya kaçan 15.200 çocuk ve gencin haklarının ihlalinden doğan sorunlar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak, haklarına erişmelerini sağlamak ve varolan düzenlemelerde iyileştirmeler yapmak amacıyla, bu durumda olan bireylerin hayat hikayelerinin anlatıldığı belgesel çekimi İstanbul’da yapıldı. Belgeselin; Ankara’da kamu kurumları, sivil toplum ve gazetecilerden oluşan bir gruba gösterimi sağlandı.

15200 belgesel çalışması ile, hakları ihlal edilen ve işe yerleştirme kanunundan yararlanamayan bireylerin yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini paylaşarak toplumda ortak öğrenme ve farkındalık oluşturulması sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, alanda çalışan korumadan ayrılan bireylerin kurduğu 50’ye yakın dernek ile yine korumadan ayrılan bireylerin kurduğu 4 sendikanın belgesel yoluyla hak aramalarına ilişkin farkındalıkların artırılması da hedeflenmiştir.