İyi Niyetler – Lumos

Kurumların çocuklara ciddi bir şekilde zarar verdiğinin kanıtlarını görüyoruz. Buna rağmen, birçok insan halen kurum bakımının (kurumsal bakımın) bazı durumlarda en iyi seçenek olduğuna ya da en azından bunun kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

İnsanlar soruyor: Engelli  yada aşırı derecede yoksulluk içinde yaşayan çocuklar hakkında ne diyorsunuz? Ya istismarcı ailelerde yaşayan çocuklar ne olacak? Ya da refakatçisi olmayan yalnız mülteci çocuklar? Bu sorular, çocuklara sosyal yardım için samimi bir endişeden doğan çok önemli sorulardır. Bunlara cevap vermek dönüştürücü bakıma adanmış olan bizlerin sorumluluğudur. Şunu hatırlamalıyız ki biz, çocuklar için en iyi sonuçlar için mücadelede birlikteyiz.

Bu makale, kurum bakımını çevreleyen bazı yaygın inançları dikkate almaktadır ve gerçekçi bir alternatif için kanıt sunar.

1. Efsane: ‘Devlet korumasındaki’ çocuklar yetimdir veya aileleri iyi aileler değildir.

Kanıtlar gösterdiğine göre  dünya çapında kurumlardaki çocukların %80’inin ebeveynlerinden bir ya da ikisi hayattadır. Gerçek yetim olan bu çocuklar, doğru destek sağlandığında  koruyucu ailede, yerel evlat edinmeyle veya toplum temelli küçük grup evlerinde diğer aile bireyleriyle birlikte yaşayabilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarını istemediği vakalar nadirdir. Bir çok durumda aileler çocuklarının bakım evlerine yerleştirilmelerine gönülsüz olarak izin vermektedir. Çünkü onlar, bunun çocuklarının yararı için en iyi şey olduğuna inanırlar.


2.Efsane: Bazı durumlarda kurumlar  kompleks bakıma muhtaç veya aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların ihtiyaç duydukları desteği alabildikleri tek yerlerdir. 

Birçok topluluk yeterli sağlık hizmetlerinden, kapsamlı eğitimden ve savunmasız çocuklar için diğer gerekli desteklerden mahrumdur. Ancak kursumuzun gösterdiği gibi doğru vizyon ile bu hizmetler geliştirilebilir ve kurumsal sistemden yönlendirilen para kullanılarak sürdürülebilirliği sağlanabilir. Moldova vaka çalışmamız, ülkelerin kapsamlı eğitim ve hemşirelerin yaptığı ev ziyaretleriyle ilgili dönüştürücü bakım stratejilerini  nasıl  olduğunu göstermektedir. Kolombiya vaka çalışmamız, bakım evine konulan HIV’li çocukların özel eğitimli koruyucu ailelere başarıyla yerleştirildiğini sergilemektedir.


Kenya vaka çalışmamız, bağışçıların fonlamalarını kurumlar yerine fakir topluluklardaki ailelere ve çocukları destekleyen servislere yönlendirmeleri için başarılı bir şekilde nasıl teşvik edildiğini göstermektedir. 

3. Efsane: İstismarcı ailelerden ve tehlikeli ortamlardan korumak için bazı çocuklara göre kurumlar en güvenli yerlerdir.  

Bazen biyolojik aileleriyle yaşamanın çocuklar için güvenli olmadığı durumlar olmaktadır. Ancak eğer biz, çocukları ailelerinden uzaklaştırırsak ve onları kurumlara yerleştirirsek çocukları daha fazla istismar riskine atmış oluruz. Dikkatli planlamayla, aile temelli alternatifler geliştirilebilir. Hatta yardımsever çevrelerde, acil koruyucu aile gibi servisler sağlanabilir. Nepal vaka çalışmamız deprem sonrası ortamdaki ve insan kaçakcılarının tehdidi altındaki ailelerin  bir arada kalmaları için nasıl desteklendiklerini göstermektedir.


Yüzyıllardan beri kurumlar var olduğundan, neden oldukları zararların kanıtlarının ve mevcut alternatiflerin çok az insan farkındadır. Kurumların bünyesinde çalışan yetişkinlerin çoğu, çocuklara yardım etmek için içten bir niyetle motive edilir ve biz bu kurstan sonra bu insanlara nasıl hayati bir kaynak olarak bakılması gerektiğini göreceğiz. Buradaki zorluk,  onların iyi niyetlerinden yararlanmak ve  onları dönüştürücü bakıma yönlendirmektir. Belki, insanların her şeyden daha çok eksik oldukları şey bu alternatiflerin bir görüntüsüdür. Biz bu konuyu bir sonraki makalemizde inceleyeceğiz.1Csáky, C. (2009). Keeping Children Out of Harmful Institutions. London, UK: Save the Children. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1398/pdf/1398.pdf [accessed 18 Apr 2017]
2 Ibid., p2
3Thompson, H (2012) Cash and Child Protection: How Cash transfer programming can protect Children from Abuse, Neglect, Exploitation and Violence, London, UK, Save the Children. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/6805/pdf/6805.pdf [accessed 28 Nov 2018]

Tavsiye Edilen Yazılar