‘Koruma Altındaki Çocuklar’ İçin Ruh Sağlığı Değerlendirmesi Gerekli

İngiltere Liberal Demokrat Parti temsilcisi, koruyucu aile yanına veya çocuk (bakım) evine gidecek her çocuğun kaotik yetiştirmeden kaynaklı travmalarının üstesinden gelmesi için değerlendirme yapılmasını istiyor.

Her yıl koruma altına alınan 10,000 çocuk ve gencin çocukluk travmalarının ve istismarın izlerinin iyileşebilmesine yardımcı olması için bu çocukların ruh sağlıkları değerlendirilmeli; bu konuda siyasiler gerekeni yapmalı.

Liberal Demokrat Parti üyesi Claire Tyler, salı günü parlamentoda gerçekleştirilecek çocuk ve sosyal hizmetler yasa tasarısında yapılacak değişiklik için hükümeti ikna etmeye çabalayacak.

Çocuk hakları savunucuları, zorunlu ruh sağlığı değerlendirmesiyle koruyucu aile yanına veya çocuk evlerine gidecek her bir bebeğin ve çocuğun düşük okul performansının, intihara ve suç işlemelerine sebep olan nedenlerin azalmasını sağlayacağı görüşünde.

“Çoğunlukla sıkıntılı ve kaotik ortamlardan gelmiş çocukların, istikrarlı ailelerde yetişen çocuklara kıyasla mental sağlık sorunları geliştirmeye daha yatkın oldukları belgelenmiştir.”

NSPCC başkanı Peter Wanless, “Ebeveynler çocuklarının içinde bulunduğu bu sorun sarmalını kabul etmeyecekler, hükümet de etkin bir şekilde bu çocukların ebeveyni, bu yüzden mümkün olan desteğin altında bir şey kabul edilmemelidir.” dedi. Bu çocukların yetiştirilmelerinden kaynaklı sahip oldukları olumsuz psikolojik etkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için uzman tedavisi görmelerini sağlamanın Bakanlar için “ahlaki bir görev” olduğunu belirtti.

Ancak Bakanlar zorunlu bir ruh sağlığı değerlendirmesinin bu değerlendirmeye tabi olanların toplum tarafından etiketlenmesine neden olacağına inanıyorlar. NSPCC ise bu görüşe, böyle bir hareketin anksiyete, depresyon ve düşük özsaygıya sahip gençlere yardımcı olacağını savunarak karşı çıkıyor.

Parlamento’ da görev alan Enfield Baronesi Tyler, (hayırsever bir sivil toplum kuruluşu) Ulusal Çocuk Bürosu’nun ve aynı zamanda, aile mahkemeleri çocukların geleceğine karar verene kadar ki süreçte ailelerinden uzaklaştırılmış çocuklara koruyucu aile sağlayan (bir kamu kuruluşu olan) Cafcass’ın da başkanı. 

Wanless, “Uzmanların, bir hayatı mahvedebilecek sorunları önceden belirleyebilmesi ve başa çıkabilmesi için temel bir ruh sağlığı değerlendirmesi yapmasının elzem olduğunu söylemeye gerek bile yok.” diye ekliyor.

NSPCC savunucuları lobicilik faaliyetleriyle “her yıl bakım sistemine giren binlerce çocuk adına mücadele etmeye” çağırıyor ve hükümetin bu değerlendirmeyi sunmasını, böylece toplumdaki en savunmasız kesim olan bu çocuklara mutlu ve sağlıklı büyümeleri için en iyi şansı tanımasını istemektedir. 

Royal College of Psychiatrists de önerilen bu değişikliğe destek veriyor. Halihazırda koruma altına alınan çocukların fiziksel sağlıkları otomatik olarak değerlendiriliyor. Kurumda kalan çocukların, okuldaki akranları kadar iyi olma ihtimalleri daha azken, ve kaçmaya daha yatkınlarken, koruma altına alınan çocukların kendi hayatlarını sahiplenmesi ortalamaya göre çok daha muhtemeldir.

Hükümet verileri, bu yılın Mart ayı sonunda İngiltere’de kurumda kalan 70.440 çocuk bulunduğunu gösteriyor.Bu çocukların büyük çoğunluğu ise koruyucu aile yanında. Bakanlar, öneriyi kabul ederse, her yıl koruma altına giren yaklaşık 10.000 çocuk ilk kez değerlendirilecektir.

Çevirmenin Notu: 5 Aralık 2016 tarihli bir habere göre Claire Tyler’ın desteği ile yazıda belirtilen yasa değişikliği parlamento tarafından onaylandı. 

Hükümet, daha geniş bir ruhsal sağlık stratejisinin bir parçası olarak, 2018  Nisan ayından itibaren belli yerellerde ve belli yaş gruplarını denemek üzere yaklaşık on yerel makamla 10.000 gence ilişkin ruhsal sağlık değerlendirmelerini test etmeye ve pilot uygulamaya başlamayı kabul etti. Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.actionforchildren.org.uk/news-and-blogs/whats-new/2016/december/welcome-progress-on-mental-health-support-for-children-in-care/ 

Bu yazı, Hayat Sende Derneği için Esra Atalay Tuna tarafından aşağıdaki bağlantıdan Türkçe’ye “Gayriresmi resmiden üstündür.” ilkesiyle çevrilmiştir. Metnin kontrolü ise Melih Akkaş tarafından sağlanmıştır.Yazının orijinal linkine ulaşmak için tıklayınız.

Tavsiye Edilen Yazılar